Для шкільної адміністрації

 

Абетка керівника

Економічна абетка директора школи

Практика управління навчальним закладом: від функціонування до розвитку

Управління навчальним процесом в школі

Педагогічні ради, майстер-класи, тренінги

Техніка управлінської діяльності

Контрольно-аналітична діяльність директора школи

Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу

Науково-методична робота в школі

Управління виховною роботою в школі

Маркетингова діяльність директора школи

Концепції та програми розвитку школи

 

Наочні посібники

Комплект плакатів для оформлення кабінету "Моя Україна – держава незалежна" (8 шт.)

Плакати для учительської, кабінету завуча, методиста

 

Робоча документація

Книга протоколів засідань методичного об’єднання вчителів

Книга протоколів нарад при директорові школи

Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю

Паспорт навчального кабінету

 

Адміністратору школи

Навчальні плани школи

Інтерактивні вправи та ігри. Завучу з навчально-виховної роботи

Спільна дія

Організація профільного навчання в школі

Накази директора школи

Внутрішньошкільний контроль і експертиза

Планування роботи в школі: річні плани, плани з окремих аспектів роботи

Мистецтво управління школою

Організація діяльності керівника школи: аналіз, організація діяльності, контрольно-аналітична діяльність, методична робота, організація моніторингу, маркетингова діяльність, компетентісний підхід

Юридичний довідник керівника школи

Самовчитель директора школи

Програма розвитку гімназії

Портфоліо педагога й учня

Шкільна документація

Дайджест педагогічних рад

Пожежна безпека у школі

Таємна зброя педагога-репетитора

Атестація педагогічних працівників

 

Виховна робота

Виховні системи навчального закладу: теорія та практика

 

 

КАТАЛОГ

 

Абетка керівника

Економічна абетка директора школи

 

У книзі розкрито економічні аспекти діяльності керівника навчального закладу. Особлива увага приділена формуванню бюджету, організації платних послуг, використанню кошторису, окремим аспектам автономізації шкіл. Додатки містять нормативні документи з фінансово-економічних проблем діяльності школи.

 

Для керівників навчальних закладів.

 

25.00 грн.

Практика управління навчальним закладом: від функціонування до розвитку

 

У навчально-методичному посібнику актуалізовано проблему професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, подано моделі управлінської компетентності керівника, запропоновано корисні рекомендації щодо реалізації, удосконалення та розвитку професійної компетентності керівників ЗНЗ як підґрунтя ефективного управління. Посібник призначено для керівників навчальних закладів, методистів Р(М)МК з метою організації роботи з підвищення професійної компетентності керівників і педагогів.

 

25.00 грн.

Управління навчальним процесом в школі

 

У посібнику розкрито сутність управління навчальним процесом школи: теоретичні основи та прикладні методики. Автором наведено алгоритм оцінки педагогічної діяльності вчителів, схеми аналізу уроків, кваліметричні характеристики, діагностичний матеріал.

 

Для керівників навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти.

 

30.00 грн.

Педагогічні ради, майстер-класи, тренінги

 

У книзі розглянуто майстер-клас як ефективну форму пропаганди, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних ідей.

Окремі розділи присвячені технології підготовки та організації творчих груп і педагогічних рад, наведено зразки рішень для більше ніж 25 тем засідань педради. Також подано методичні матеріали для підготовки засідань із актуальних тем освіти у нетрадиційний форми.

 

Для керівників шкіл  та їх заступників.

 

30.00 грн.

Техніка управлінської діяльності

 

У навчальному посібнику розглянуто складові техніки управлінської діяльності керівника навчального закладу. Дано характеристику її структурним компонентам: культурі організації, комунікації у менеджменті, документознавству. Висвітлено роль і значення їх в організації ефективної управлінської праці

 

Адресований керівникам навчальних закладів, студентам зі спеціальності «Управління навчальним закладом» та «Менеджмент організації (освіти)», слухачам курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної освіти, практикуючим.

 

35.00 грн.

Контрольно-аналітична діяльність директора школи

 

У книзі представлено теоретичні засади реалізації функцій контролю та аналізу, основи аудиторської діяльності. Представлено кращий досвід організації внутрішньошкільного контролю та педагогічного аналізу в школі. Надано кваліметричні моделі та діагностичні матеріали для оцінки окремих аспектів навчально-виховного процесу і роботи персоналу навчального закладу.

 

Для керівників навчальних закладів

 

25.00 грн.

 

Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу

 

У навчально-методичному посібнику представлено систему планування роботи загальноосвітнього навчального закладу. Особливу увагу приділено аналізу роботи школи за навчальний рік, надано циклограму наказів, нормативні документи, зразки окремих розділів річного плану роботи. Посібник призначено для керівників навчальних закладів.

 

20.00 грн.

Науково-методична робота в школі

 

У книзі представлено структуру, зміст та форми організації методичної роботи в школі. Окремі розділи присвячені особливостям організації методичної роботи в сільських школах та формуванню інформаційного освітнього середовища.

 

Для керівників навчальних закладів

 

20.00 грн.

Управління виховною роботою в школі

Упосібникупредставленіосновнітеоретико-практичнізасадиорганізаціївиховногопроцесутауправліннянимв загальноосвітньомунавчальному закладі, рекомендації щодо впровадження сучасних виховних технологійу  практикуроботишколи,моделюванняйрозвиткувиховнихсистемнавчальнихзакладів.Розкриваютьсяосновніфункціїуправліннявиховноюдіяльністю: аналіз, цілепокладання,планування, організація, регулювання іконтроль,висвітлюєтьсясистемауправліннянавчально-виховноюдіяльністю,сутністьпоняттяосвітньогосередовища,визначаютьсякритеріїоцінкиякості та ефективностівиховногопроцесу.

Длякерівниківзагальноосвітніхнавчальнихзакладів,заступниківдиректорашколи звиховноїроботи.

25.00 грн.

Маркетингова діяльність директора школи

 

У книзі представленіосновнітеоретико-практичнізасади організації маркетингової діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі. Представлено практичні рекомендації щодо маркетингового планування й аналізу, розробки стратегічного плану, цільових програм, бізнес-плану школи.

 

Длякерівниківзагальноосвітніхнавчальнихзакладів

 

30.00 грн.

Концепції та програми розвитку школи

 

У збірці представлені зразки концепцій і програм розвитку навчальних закладів, надано алгоритм діяльності школи закладу з підготовки стратегічних планів.

 

Для керівників навчальних закладів

 

30.00 грн.

Наочні посібники

Комплект плакатів для оформлення кабінету "Моя Україна – держава незалежна" (

Комплект плакатів для оформлення кабінету  "Моя Україна - держава незалежна" складається з 8 плакатів розміром 32 х 42 см :

 1. Державний Герб України

 2. Державний Прапор України

 3. Державний Гімн України

 4. Україна - суверенна  держава

 5. Конституція України

 6. Кроки до незалежності

 7. Святкові й неробочі дні

33.00 грн.

Плакати для учительської, кабінету завуча, методиста

Комплект містить 12 плакатів, на яких стисло, наочно, систематизовано відображено складові та основні принципи навчання; методи, засоби та прийоми, форми організації навчального процесу; різноманітні пам’ятки для вчителів та ін. Плакати можуть бути використані під час проведення педагогічних рад та конференцій, а також для оформлення учительської, кабінетів завуча, методиста, викладача курсів підвищення кваліфікації.

 1. Історія дидактики(2 шт.)

 3. Процес навчання

 4. Заповіді педагога

 5. Основні принципи навчання

 6. Методи, засоби та прийоми навчання

 7. Форми організації навчання

 8. Комбінований урок

 9. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

 10. Як оцінити учня (зробити зауваження), щоб це не було образливо

 11. Пам’ятка молодому вчителеві у підготовці до уроку

 12. Видатні вітчизняні педагоги

50.00 грн.

Робоча документація

Книга протоколів засідань методичного об’єднання вчителів

Книга містить короткі відомості про методи, форми, види, етичні правила, принципи внутрішньошкільного контролю. Автором надано методичні рекомендації щодо підготовки до відвідування уроку, аналізу відвіданого уроку, орієнтовні цілі відвідування. Окремий розділ містить схеми аналізу уроків з різних предметів та пропозиції щодо висновків, що дозволяє врахувати специфіку кожного предмету й істотно спрощує роботу адміністрації навчального закладу. Передбачено опис методичних знахідок вчителів, що дозволяє оптимізувати вивчення прогресивного педагогічного досвіду.

 У книзі передбачена фіксація результатів контрольних зразків знань, перевірки основних видів шкільної документації, перевірки навчальних кабінетів. Окремі розділи книги відведено для аналізу факультативних та гурткових занять, виховних заходів, годин самопідготовки.

 Безумовно перевагою видання є наявність методичних рекомендацій та вказівок щодо основних об’єктів внутрішньошкільного контролю.

20.00 грн.

Книга протоколів нарад при директорові школи

 

Робочий зошит містить методичні матеріали, бланки для планування особистої праці, протоколи засідань тощо.

 

Для директорів навчальних закладів.

 

45.00 грн.

Паспорт навчального кабінету

 

Успішність роботи учителя-предметника значною мірою залежить від організації діяльності навчального кабінету. Книга містить повний комплект новітніх нормативних вимог до навчального кабінету, документи з усіх напрямків його діяльності: оформлення, систематизації навчального матеріалу, науково-методичної та позакласної роботи.

 

Посібник розрахований на учителів, керівників навчальних закладів та методичних об’єднань, методистів.

 

45.00 грн.

Адміністратору школи

Навчальні плани школи

 

У книзі зібрані діючі типові навчальні плани для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і колегіумів. Наведено лист МОНМСУ щодо розробки навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік.

 

Для керівників навчальних закладів.

 

25.00 грн.

Інтерактивні вправи та ігри. Завучу з навчально-виховної роботи

 

Посібник складається з двої частин. Перша, книга Кучерової Г. М. "Методика проведення гри як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці" містить розробки дидактичних, рольових, інтелектуальних, педагогічних ігор та методика їх застосування у навчальному процесі. Друга, книга Ягоднікової В. В. "Інтерактивні форми і методи навчання і виховання учнів" розкриває суть інтерактивного навчання і виховання, представлені його теоретичні засади, методика використання інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів методичні рекомендації щодо їх застосування. Для педагогів, керівників навчальних закладів.

 

15.00 грн.

Спільна дія

 

У книзі розкрито проблеми організації продуктивного уроку та створення його синергетичного ефекту. Окремий розділ присвячено сучасним проблемам виховання учнів.

 

Для широкого кола педагогів, керівників навчальних закладів

 

20.00 грн.

Організація профільного навчання в школі

 

У книзі дано теоретико-методологічне обгрунтування системи профільного навчання та методичні рекомендації з питань його організації в сучасній школі. Автором надано зразки внутрішньошкільних документів , навчальних планів з означеної тематики.

 

20.00 грн.

Накази директора школи

 

У книзі надано методичні рекомендації щодо написання наказів по школі. Наведено циклограми наказів, зразки організаційних і контрольно-аналітичних наказів, довідок з окремих аспектів навчально-виховного процесу.

 

Для керівників навчальних закладів.

 

30.00 грн.

Внутрішньошкільний контроль і експертиза

 

У збірці представлені кваліметричні моделі для оцінювання найбільш важливих аспектів навчально-виховного процесу та управлінської діяльності: стан викладання предметів, охорона здоров’я і техніка безпеки, підготовка 6-тирічок до школи тощо.

 

Для адміністрації навчального закладу.

 

20.00 грн.

Планування роботи в школі: річні плани, плани з окремих аспектів роботи

 

Представлено докладні методичні рекомендації  щодо планування роботи  школи відповідно  до чинної нормативно- правової  бази  й сучасних вимог управління. Надані зразки річних планів  роботи загальноосвітніх навчальних закладів, на основі  яких будь-який керівник  може скласти  свій власний  план згідно зі спеціфікацією свого навчального закладу.

 

30.00 грн.

Мистецтво управління школою

 

Автор – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії національного прогресу України.

 

За останні десятиріччя склалася наукова школа професора Павлютенкова Є. М. з проблем формування і розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу. Євген Михайлович – керівник багатьох науково-дослідницьких лабораторій і експериментальних майданчиків, автор більш ніж 20 книг, численних статей і методичних видань з проблем професійної орієнтації молоді та менеджменту в освіті.

 

30.00 грн.

Організація діяльності керівника школи:

аналіз, організація діяльності, контрольно-аналітична діяльність, методична робота, організація моніторингу, маркетингова діяльність, компетентісний підхід

 

У книзі розкрито сутність організації як функції управління, надано методичні рекомендації щодо її реалізації. Особлива увага приділена аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, організації внутрішньошкільного контролю. Представлено кваліметричні моделі оцінки окремих аспектів навчально-виховного процесу.

 

Для керівників шкіл, викладачів системи післядипломної освіти.

 

25.00 грн.

Юридичний довідник керівника школи

 

У книзі розкрито актуальні питання, пов’язані із застосуванням законодавства в управлінській діяльності керівника навчального закладу.  Особлива увага приділена кодексу законів про працю України. Додатки містять нормативні документи з окремих аспектів роботи з кадрами.

 

25.00 грн.

Самовчитель директора школи

 

У книзі надано нормативні документи, що регламентують роботу керівника навчального закладу; рекомендації з планування роботи школи, управління персоналом, здійснення контрольно-аналітичної діяльності. Особлива увага приділена самоменеджмента деректора школи.

 

Для керівників навчальних закладів.

 

25.00 грн.

Програма розвитку гімназії

 

У книзі представлена програма розвитку гімназії "Ерудит" (м. Київ). Автор презентує концептуальні засади розвитку навчального закладу та тридцять проектів з окремих аспектів діяльності.

 

Для керівників навчальних закладів.

 

 

25.00 грн.

Портфоліо педагога й учня

 

Книга містить детальний опис педагогічного портфоліо, методичні поради щодо його складання. Наведені приклади портфоліо вчителя, методичного кабінету, методичного об’єднання. Матеріали стануть у нагоді при вивченні досвіду роботи педагогічних працівників, а також при підготовці до атестації.

 

Окремий розділ присвячено складанню учнівського порт фоліо.

 

Для керівників шкіл, їх заступників, педагогів, а також для методистів та спеціалістів органів управління освітою, які опікуються питаннями атестації.

25.00 грн.

Шкільна документація

 

У збірці розміщено зразки організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових документів.

 

Для керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

20.00 грн.

Дайджест педагогічних рад

 

У книзі представлені 11 розробок засідань педагогічної ради з різних проблем діяльності навчального закладу: аналіз роботи школи за навчальний рік, моніторинг освітньої діяльності, управляння якістю освіти, організація науково-методичної роботи тощо.

 

Для керівників навчальних закладів

 

25.00 грн.

Пожежна безпека у школі

У книзі представлені нормативні-правові документи та рекомендації з проблем забезпечення пожежної безпеки у загальноосвітньому навчальному закладі, зразки відповідних наказів і планів дій персоналу у разі виникнення пожежі.

 Для керівників навчальних закладів.

 

 Зміст

 Розділ 1. Нормативно-правові документи з пожежної безпеки

 Розділ 2. Організація пожежної безпеки в навчальному закладі

 Розділ 3. Накази з питань пожежної безпеки

 Розділ 4. Порядок дій у разі виникнення пожежі

25.00 грн.

Таємна зброя педагога-репетитора

 

У книзі розкрито основи продуктивного навчання, окремі технології праці педагогів-репетиторів, таємні прийоми репетиторства та умови, за яких досягається ґарантований результат. У книзі звертається увага на нові ідеї, явища і процеси, що  формуються у школах під натиском нових реалій життя. 

 

Книга адресована освітянському керівництву, методистам, педагогам, учням і батькам.

 

40.00 грн.

Атестація педагогічних працівників

 

Книга містить нормативні документи щодо підготовки, організації та проведення атестації. Наведені алгоритми допоможуть вивчити та оцінити досвід роботи педагогічних працівників, а також організувати та провести атестацію відповідно до  чинного законодавства.

Окремий розділ присвячено атестації непедагогічних працівників.

 

Для керівників шкіл, їх заступників, методистів та спеціалістів органів управління освітою, які опікуються питаннями атестації.

 

30.00 грн.

 

 

Виховна робота

Виховні системи навчального закладу: теорія та практика

 

У книзі представлені виховні системи навчальних закладів минулих років і сьогодення, надано технологію моделювання виховних систем та методичні рекомендації з оцінювання стану їх розвитку. Для керівників навчальних закладів, організаторів виховної роботи в школі.

 

25.00 грн.