15.08.14

Белебеха Іван

НАЦІОНАЛЬНА УКРАЇНА

Харків: Див, 2011. – 384 с.

       Українска нація вперше за багато століть отримала реальну можливість проявити в повній мірі свою шляхетну сутність: доброту, справедливість, порядність. Свої властивості нація може проявити у власній, тобто національній державі. Сучасна українська державність є космополітичним утворенням, де українській націїне відведено ніякого місця. Така ситуація є вкрай несправедливою та шкідливою для українського етносу.

       Дане видання розкриває авторське бачення сутності української нації, як титульної, правлячої нації. Титульна нація повинна мати національну державу, у якій створюються усі можливості для реального народовладдя територіальних громад, соціальної справедливості та соціальної відповідальності.

       Національна Україна складається з патріотично зрілої нації та національної державності, побудованій на пропорційному представництві наявних у державі етнічних груп.

 

ЗМІСТ

І.  НАЦІЯ

 

  1. Українська нація – найдавніша нація світу
  2. Сучасна українська нація

2.1.           Колоніальний стан

2.2.           Тяжка ноша

2.3.            Державотворча і духовна сутність української нації

Національна несправедливість

Відступництво

Мовна дискредитація титульної нації

Аморальність, ідейна збоченість

Конформізм

Релігійна вакханалія

Висновки до розділу 2

 

  1. Державотворча і духовна сутність української нації

3.1.           Націоналізм і націоналісти

3.2.           Українська культура, інтелект

3.3.           Патріотизм

3.4.           українська національна ідея

3.5.           національна ідеологія

3.6.           Українська еліта

3.7.           Самоорганізація нації

Висновки до розділу 2

 

ІІ.  ДЕРЖАВА

 

  1. Державність України минулих часів

 

  1. Сучасна українська державність

 

Загальні недоліки державотворення

Недосконалість державної конструкції

Конституція України та вищі державні установи – дерело нестабільності

Несправедливість і недосконалість політична

Сваволя влади

Недолугість соціально-економічної політики

Паразитизм державної системи

Гуманітарна сфера

Військова неспроможність

Сепаратизм

Зрада, фальсифікації як система досягнення мети

П’ята колона

Безперспективність існуючої державної моделі

5.2.           Президент України

Загальний погляд

Персоналії на посаді президента України

5.3.           Верховна Рада України     

5.4.           Уряди України

5.5.           Дежава без народовладдя

5.6.           Україна з паном і холопом

Висновки до розділу 5

 

  1. Українська Національна Держава

6.1.           Прелюдія до української національної держави

6.2.           Загальні положення про нашу національну державу. Входимо в тему

6.3.           Адміністративно-теротеріальна реформа як підґрунтя суспільного розвитку

6.4.           Мова – основна система життєдіяльності держави і суспільства

6.5.           Релігія як фактор добра

6.6.           Конценрований зміст національної Конституції України

6.7.           Виховна система національної держави

6.8.           Школа українських лідерів

6.9.           Україна без пана і хохла

Висновки до розділу 5

 

ІІІ.  УКРАЇНА В СВІТІ

3.1.           Людство

3.2.           Росія

3.3.           Політична інфраструктура

3.4.           Україна

 

Післямова