Біологія

Комплексний довідник

+ практична підготовка на CD

Критерії оцінювання ЗНО. Тренувальні тести + коментарі.

Зміни програми ЗНО враховано

Підготовка до ЗНО, іспиту, тематичної атестації

Відповідає програмі, рекомендованій МОНУ        

Х.: Торсинг. Ціна 43.00 грн.

 

ЗМІСТ

Передмова

Тренувальні тести

БІОЛОГІЯ. Теоретичний матеріал

Вступ

Молекулярний рівень життя

Клітинний рівень організації життя

 

Організменний рівень життя

Система органічного світу

Неклітинні форми життя

Бактерії

Рослини

Гриби, лишайники

Тварини

Людина

Розмноження організмів

Індивідуальний розвиток організмів

Спадковість і мінливість

 

Надорганізменні рівні життя

Історичний розвиток органічного світу

 

Вміст хімічних речовин в організмі

Вода, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, мінеральні солі, АТФ та інші низькомолекулярні органічні речовини.

 

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ В ОРГАНІЗМАХ

Мономери, полімери (регулярні, нерегулярні).

 

Вуглеводи

Моносахариди – прості вуглеводи: пентози, гексози.

Пентози: рибоза і дезоксирибоза

Рибоза (С5Н10О5): входить до складу РНК і АТФ.

Дезоксирибоза (С5Н10О4): входить до складу ДНК.

Гексози (С5Н10О5) це глюкоза, фруктоза, галактоза та ін..

Олігосахариди: сахароза (буряковий цукор), лактоза (молочний цукор), мальтоза (солодовий цукор), трегалоза.

 

Полісахариди: крохмаль, глікоген, целюлоза, хітин.

Мономерами є моно- або дисахариди.

Крохмаль: амілоза і амілопектин. Запасний матеріал рослин

Глікоген (тваринний крохмаль) – в мязах і печінці. Запасний матеріал тварин.

Целюлоза (клітковина) – опорний полісахарид рослин. Входить до складу клітинних стінок рослин.

Хітин. Входить до складу клітинних стінок грибів і панцирів членистоногих.

 

Ліпіди

Ліпіди: прості і складні.

Прості: нейтральні (жири), віск, стерин, стероїди.

Складні :фосфоліпіди, гліколіпіди.

Жири. Похідні від трьохатомного спирту гліцерину і вищих жирних кислот.

Вищі жирні кислоти: насичені і ненасичені.

Насичені – пальмітинова і стеаринова.

Ненасичені – олеїнова.

Воски – суміші жирних кислот і жирних спиртів. У рослин вони покривають поверхню листка, у деяких тварин слугують для побудови стільника.

Стерини – холестирол або холестерин. Компонент клітинних мембран. Його надишок приводить до атеросклерозу.

Стероїди – статеві гормони естрадіол і тестостерон.

Фосфоліпіди – входять до складу клітинних мембран. Забезпечують їхні бар’єрні властивості. 

 

Білки

Амінокислоти

Пептиди

Рівні структурної організації білків

Прості та складні білки

Ферменти

Нуклеїнові кислоти

ДНК

РНК

АТФ (аденозинтрифосфатна кислота)

Біологічно-активні речовини.

 

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Організація клітин

Основні положення сучасної клітинної теорії

Загальний план будови клітини

Мембрани: їхня структура, властивості та основні функції

Плазматична мембрана:

1 – ліпідний бішар

2 – інтегральні білки

3 – периферійний білок

4 – залишки вуглеводів

Транспорт речовин через мембрани

 

 

Сучасні екологічні проблеми

            Негативні наслідки діяльності людини тривалий час нівелювалися завдяки буферним властивостям біосфери. Забруднюється повітря, земля і вода. Це викликало, можливо, вже необоротні зміни в природі планети. Наслідки забруднення підсумовуються й набувають глоббальних масштабів.

Парниковий ефект

 

Порушення озонового екрана

Смог

Винищення лісів

Ерозія грунтів та спустелювання