ЧЕПИГА М. П.

ПЛЕКАЙМО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ЕЛІТУ

Український прорив в освітніх технологіях

                                                                                              Львів: Тріада плюс, 2007

Анотація

ф

            Сьогодні в Україні настають сприятливі умови для прориву в різних сферах життя, в тому числі в освітніх технологіях. Сили змін досягають переломної межі саме зараз, після перемоги революції  гідності. Тепер має настати інтелектуальна революція в суспільстві. Великого значення набуває плекання молодої еліти, яка має виконати свою історичну місію – розбудувати сучасну українську державу.

            Сподіваємося, що книжка на часі й кожен небайдужий читач віднайде тут корисну інформацію.

 

 

ПЛЕКАЙМО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ЕЛІТУ. Чепига М.П.

       Книга написана як відгук на вимогу сьогодення: плекання інтелектуальної еліти, яка розбудовує незалежну Україну.

       Запропоновано суспільству багаторівневу інтелектуалізацію і розроблено державні програми для її підтримки. Розглянуто проблему інтелекту та інтелектуалізації суспільства, зокрема, виявлення обдарованої молоді й плекання з неї фахової еліти нації. Подано сучасні технології удосконалення особистості молоді, зокрема, із підвищеними інтелектуальними можливостями.

      В книзі значна кількість інформації наведена в додатках. Для тих, хто хоче знати більше, приведений широкий список рекомендованої літератури вітчизняних та закордонних авторів.

       Книга розрахована на широке коло зацікавлених читачів, викладачів, вчителів, керівників навчальних закладів, як середніх так і вищих, працівників відділів освіти.

 

ЗМІСТ

ІНТУЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

ПЛЕКАЙМО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ЕЛІТУ НАЦІЇ

ТОРЖЕСТВО РОЗУМУ В ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНОИУ СУСПІЛЬСТВІ

ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ – НЕОБХІДНА УМОВА ЕЛІТНОСТІ

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ДОДАТКИ

Список використаної і рекомендованої літератури

 

ДОДАТКИ

 

1.  Меморандум про утворення Українського товариства "Інтелект нації"

2.  Тези проекту "Доктрина Кравчука"

3.  Критерії оцінки знань учнів

4.  Указ Президента України "Про гранти Президента України  для обдарованої молоді"

5.  Положення Президента України "Про гранти Президента України  для обдарованої молоді"

6.  Крок  за кроком. Програма для дітей та їхніх родин

7.  Професіограма вихователя дитячого садка

8.  Кодекс цінностей сучасного українського виховання

9.  Інтелектуальний паспорт обдарованого учня

10.  Інтелектуальний паспорт обдарованого студента внз

11.  Програми деяких предметів для розвитку підвищеного інтелекту, творчого мислення та організаторських здібностей

12.  Рекомендовані предмети та спецкурси для розвитку підвищеного інтелекту, творчого мислення та організаторських здібностей

 

      Як поліпшити свою пам'ять                                        

      Творче мислення                                                         

      Розвиток навичок творчого мислення                    

Розвиток інтелекту                                                      

Генерування ідей                                                         

Розвиток талантів                                                        

Програмування поведінки                                         

Винахідництво і раціоналізація                                

Мистецтво слухати                                                      

Мова міміки та жестів у соціальній комунікації    

Принципи сучасної діяльності                                  

Гра на нервах                                                                

Приборкання гніву                                                       

Сучасний психічний самозахист                                

Як здобути прихильність корисних вам людей     

Нейролінгвістичне програмування                          

Мистецтво конструктивного мислення                   

Вміння досягати бажаних результатів                    

Як завойовувати друзів і впливати на людей       

Як перетворити свої недоліки напереваги             

 

 

УРИВКИ З КНИГИ

 

Кодекс цінностей сучасного українського виховання

 

Абсолютні, вічні цінності

віра

доброта

надія

свобода

щирість

гідність

сумління

оберігання життя

прощення

справедливість

благородство

краса

чесність

любов

нетерплячість до зла

великодушність

милосердя

правда

мудрість

досконалість

 

Основні національні цінності

Українська ідея

Державна незалежність України

Самопожертва в боротьбі за свободу нації

Патріотизм, готовність до захисту Батьківщини

Єдність поколінь на основі віри національну ідею

Почуття національної гідності

Історична пам'ять

Громадська національно-патріотична активність

Пошана до національних та державних символів, до Державного Гімну

Любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій

Пошана до Конституції України

Підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України

Орієнтація власних зусиль на розбудову власної держави

Прагнення побудувати справедливий державний устрій

Протидія антиукраїнській ідеології

Готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу

Сприяння розвиткові духовного життя українського народу

 

Основні громадянські цінності

Свобода

Прагнення до соціальної гармонії

Відстоювання соціальної і міжетнічної справедливості

Культура соціальних і політичних стосунків

Пошана Закону

Рівність можливостей

Пріоритет ідеї громадськості над ідеєю держави

Рівність громадян перед Законом

Самовідповідальність людини

Права людини – на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність, рівність можливостей

Суверенітет особи

Право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті, проведенні зборів

Готовність до захисту індивідуальних прав і свобод

Облов'язки, що випливають з прав і свобод інших людей

Пошана до національно-культурних цінностей інших народів

Повага до демократичних виборів та демократично обраної влади

Толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним цінностям

Пошана до праці, як до основного джерела суспільного добробуту

 

Цінності сімейного життя

Подружня вірність

Піклування про дітей

Піклування про батьків і старших у сім'ї

Пошана до предків, доглядання за їхніми могилами

Взаємна любов батьків

Злагода та довіра між членами сім'ї

Гармонія стосунків поколінь у сім'ї

Демократизм стосунків, повага доправ дитини і старших

Відповідальність за інших членів сім'ї

Допомога слабшим членам сім'ї

Гармонія батьківського та материнського впливів на виховання

Спільність духовних інтересів членів сім'ї

Здоровий спосіб життя, інтерес до спорту

Дотримання народних звичаїв, збереження традицій

Гостинність

Сімейна відкритість щодо суспільного життя

Багатодітність

 

Цінності особистого життя

Внутрішня свобода, самоповага.

Воля (самоконтроль, самодисципліна, енергія, наполегливість)

Мудрість, розум, здоровий глузд

Мудрість, рішучість, самовпевненість, героїзм

Лагідність, доброзичливість

Правдомовність, принциповість

Поміркованість (у їжі, статевих стосунках, висловлювані, в товариськості)

Урівноваженість в особистих і громадських справах

Оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість

Терплячість

Гармонія душі і зовнішньої поведінки

Зовнішньетична вихованість (звички, манери, акуратність у побуті, відраза до лихослів'я)

Підприємливість, старанність, ініціативність

Працьовитість, організованість

Цілеспрямованість, витривалість

Самостійність (у мисленні, діяльності)

Творча активність (розвинена уява, спостережливість, інтелект ) 

Твердість слова, точність

Самокритичність, почуття відповідальності

Ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого часу і часу інших)

Уміння мовчати і слухати інших

Культ доброго імені, почуття честі, надійність у праці, партнерстві, у збережені чужої таємниці

Шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі

Вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація

Розвиток естетичних смаків і творчих естетичних здібностей

 

Екологічні цінності

Увага до власного здоров'я

Прихильність до спорту і фізичної праці

Загартування організму

Здоровий спосіб життя і протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, курінню)

Дотримання правил гігієни в приватному, родинному, громадському житті, на виробництві

Прихильне ставлення до профілактики захворювань

Увага до дотримання умов безпеки праці та охорони здров'я громадян на виробництві

Самоусвідомлення і переживання своєї єдності з Природою

Любов і дбайливе ставлення до всього живого на Землі

Відчуття краси природи як Божого творіння

Обмеження власних споживацьких потреб і контроль за своєю практичною поведінкою в довкіллі

Дбайливе і ощадливе ставлення до природних ресурсів і національних багатств

Збалансованість раціоналістично-наукового і духовного начал у господарському ставленні до природи

Оволодіння знаннями про основні екосистеми Землі

Охорона краси довкілля, відраза до господарського і побутового нехлюйства