Ігор Маркус, Григорій Охріменко

Озброєння та знаряддя праці населення Західної Волині ІV-ІІ тис. до р.х.

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – 492 с. – 105.50

 

ЗМІСТ

  1. Культурно-історичні процеси в ІV- ІІ тис. до р.х.

1.1.           Північно-Західна Україна в ІV- ІІ тис. до р.х.

1.2.           Культурно-історичні процеси на західній Влині за доби бронзи

1.3.           Питання класифікації озброєння

 

  1. Кремяна зброя та знаряддя праці

2.1.           Кремяна сировина та її добування первісним населенням

2.2.           Використання та обробка кремен. Населенням енеоліту і бронзової доби

2.3.           Питання типології та культурної ідентифікації крем’яної зброї і зарядь праці

  1. Предмети озброєння з каменю

3.1.           Камяні сокири: застосування та технології виготовлення

3.2.           Знахідки кам’яних бойових сокир на Волині

3.3.           Камяні булави з теренів Волині

3.4.           Орнаментація кам’яних сокир і булав

 

  1. Металеві вироби з Волині

4.1.           Металовиробництво та самородна мідь Волині

4.2.           Знахідки металевої зброї та знарядь праці із Західної Волині

 

Ілюстрації

Додатки