20.11.14

МАТИ ЧИ БУТИ?

Еріх Фромм

Серія «Світло світогляду»

Київ: Український письменник, 2013. – 222 с.

Ціна 70 грн.

 

 

«Мати чи бути?» - це перший український переклад підсумкової праці видатного німецько-американського психолога і соціолога, одного тз лідерів неофрейдизму та радикально-психологічного психоаналізу Еріха Фромма (23.03.1900, Франкфурт-на-Майні, Німеччина – 18.03.1980, Муральто, Швейцарія).

 

Книга містить соціопсихологічний аналіз двох способів існування сучасної людини в межах принципів «володіння та буття»: егоїстичний та альтруїстичний, пасивний і активний, солідарний і антагоністичний, а також пошук виходу з кризи «суспільства тотальної відчуженості» шляхом самовдосконалення і за допомогою методики «соціальної терапії».

       Порятунок від авторитарності Фромм бачив у самостійності й самовдосконаленні людини.

 

ЗМІСТ

 

Вступ: ВЕЛИКІ СПОДІВАННЯ, ЇХНІЙ КРАХ І НОВІ АЛТЕРНАТИВИ

 

Кінець однієї ілюзії

Чому Великі сподівання не справдилися

Економічна доцільність людського розвитку

Чи є альтернатива катастрофі?                  

 

Частина І:   УСВІДОМЛЕННЯ РІЗНИЦІ МІЖ ВОЛОДІННЯМ ТА БУТТЯМ

 

І.   Перший погляд на проблему

Важливість розрізнення та буття

Різні поетичні приклади

Ідіоматичні зміни

Походження термінів

Філософські концепції буття

Володіння і споживання

 

ІІ.  Володіння та буття в повсякденному досвіді

Навчання

Запамятовування

Розмова

Читання

Владарювання

Володіти знаннями і знати

Віра

Любов

 

ІІІ. Принципи володіння та буття у Старому і Новому заповітах та у творах Мейстера Екхарта

Старий Заповіт

Новий Заповіт

Месер Екхарт

 

Частина ІІ:  АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ДВОМА СПОСОБАМИ ІСНУВАННЯ

 

ІV.  Що таке принцип володіння?

Споживацьке суспільство – основа принципу володіння

Природа володіння

Інші фактори, що сприяють орієнтації на володіння

Принцип володіння і анальний характер

Аскетизм і рівність

Екзистенційне володіння

 

V.                 Що таке принцип буття?

Бути активним

Активність і пасивність

Буття як реальність

Прагнення віддавати, ділитися з іншими, жертвувати собою

 

VI.               Інші аспекти принципів володіння та буття

Безпека – небезпека

Солідарність – антагонізм

Радість – задоволення

Гріх – прощення

Страх смерті – утвердження життя

Тут і тепер – минуле і майбутнє

 

Частина ІІІ: НОВА ЛЮДИНА І НОВЕ СУСПІЛЬСТВО

 

VІІ.   Релігія, характер і суспільство

Основи соціального характеру

Соціальний характер і «релігійні» потреби

Чи можна вважати Західний світ християнським

Гуманістичний протест

 

VІІІ.  Передумови людського вдосконалення і риси нової Людини

Нова Лдина

 

ІХ.    Риси нового суспільства

Нова наука про людину

Нове суспільство: чи є реальний шанс його створення?

 

Бібліографія

 

В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно…

 Эрих Фромм

Эрих Фромм - выдающийся мыслитель ХХ века, во многом определивший общественные настроения своей эпохи. Немного найдется психологов, чьи идеи пользовались бы столь широкой популярностью во всем мире (еще при жизни Фромма его основные труды выдержали десятки переизданий миллионными тиражами).

 

В то же время множество практических психологов, увлеченных диагностическими и тренинговыми манипуляциями, почти ничего не знают о Фромме, так как ни тем, ни другим он никогда не занимался. Его труды в основном посвящены философским, этическим, социально-психологическим вопросам природы человека, его места в мире, смысла его существования. А ведь это, по сути дела, и есть те стержневые вопросы, вокруг которых ветвятся все прикладные психологические исследования и разработки. Поэтому в столетний юбилей ученого обратимся с вниманием и почтением к истории становления его идей.