13.06.14

Марк Е. Генсон

КЕРУВАННЯ ОСВІТОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

Cерія: Освіта

Ціна 20 грн.

 

      

       У книзі подано основні моделі організаційної поведінки освітніх керівників, розглянуто типові ролі шкільного директора, проаналізовано специфічні проблеми в керуванні освітою і можливі шляхи їхнього подолання.

 

    Праця автора зацікавить передовсім педагогів, студентів педагогічних спеціальностей, освітніх політиків, урядовців.

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Організаційна поведінка в школах

    Огляд

    Мета й виклад книжки

    Концептуальні структури й організація школи

    Незрозумілі ситуації та обмеженість бачення

    Висновок

    Стара оповідь

    Примітки

Розділ 2. Школа як бюрократична організація

    Бюрократичне адміністрування

    Євангеліє наукового менеджменту

    Науковий менеджмент і школа

    Бюрократизація освіти в Америці

    Межі раціональности

    Непередбачувані результати у бюрократичній моделі

    Чи існує різниця між організацією й адміністрацією?

    Висновок

    Новий директор

    Примітки

Розділ 3. Школи як соціополітичні системи

    Неформальні групи в організаціях

    Соціяльна система

    Культура організації

    Врядування та процес прийняття рішень

    Школи як сукупність коаліцій

    Врядування знизу

    Протилежність вихідних положень

    Висновок

    Керівник шкільного округу

    Примітки

Розділ 4. Професійно-бюрократична взаємодія

    Аналіз проблемних ситуацій

    Модель взаємодіючих сфер (МВС)

    Сфери впливу

    Структурні та культурні зв’язки

    Автономія

    Категорії прийняття рішень

    Підгрупи всередині сфер впливу

    Слабка влада директора

    Порядок ведення переговорів

    Бігевіористичний менеджмент поміж сферами

    Захист сфер

    Пропозиції

    Висновок

    Примітки

Розділ 5. Теорія відкритих систем та школи

    Ідея системи

    Теорія відкритих систем

    Циклічність

    Циклічність у школі

    Поняття врівноваження систем

    Фраґментація довкілля

    Інформаційна система керування

    Відкриті та закриті системи

    Організаційна рівновага

    Цикл розв’язання проблеми

    Контраст вихідних положень

    Висновок

    Примітки

Розділ 6. Теорія невизначености

    В умовах невизначености

    Контекст теорії невизначености

    Організаційна структура та довкілля

    Розв’язання проблем в організованих анархіях

    Робоча поведінка менеджера

    Робочі ролі менеджерів

    Висновок

    Примітки

Розділ 7. Провідництво в організації і шкільний керівник

    Роль провідництва

    Провідництво у соціополітичних групах

    Провідицтво і стать

    Стилі провідництва

    Теорія провідництва в непередбачуваних обставинах

    Теорія пізнавальних ресурсів

    Теорія шляху-мети в провідництві: теорія невизначености

    Теорія «гусей» у провідництві

    Щодо теорії провідництва в непередбачуваних обставинах у системі освіти

    Провідництво у теорії відкритих систем

    Трансформаційна теорія провідництва

    Навчання бути провідником

    Навчання для провідників у відкритій системі

    Висновок

    Примітки

Розділ 8. Мотивація та менеджмент

    Основи мотивації

    Теорія змісту мотивації

    Теорії мотивації процесу

    Висновок

    Мотивація та теорія соціяльних систем

    Вражаючий випадок

    Примітки

Розділ 9. Організаційна комунікація

    Д-П-К-О комунікативна модель

    Класична теорія і комунікація

    Школа людських відносин та спілкування

    Теорія відкритих систем та комунікація

    Ієрархія

    Перешкоди для комунікації

    Невербальна комунікація

    Комунікативний аналіз

    Висновок

    Примітки

Розділ 10. Освітній маркетинґ та державні школи

    Освітній маркетинґ та його відмінність від зв’язків з громадськістю

    Чи варто застосовувати прийоми маркетинґу у школах

    Ринкові сили, які сприяють та перешкоджають

    Як «вибір» міг би вплинути на сучасний стан ринкових сил?

    Як маркетологи контактують з різними сеґменами громади

    Стратегічні маркетинґові плани

    Висновок

    Примітки

Розділ 11. Конфлікти і стреси в системі освіти

    Рівні та джерела конфлікту

    Модель структури та процесу конфлікту

    Стрес та виконання роботи

    Аналіз конфлікту

    Керування конфліктом

    Керування у стресовій ситуації

    Застереження

    Висновок

    Що ти не кажеш?

    Примітки

Розділ 12. Зміни в системі освіти

    З’ясування термінології

    Типи змін

    Організаційне довкілля: ціль зміни

    Спротив до змін на організаційному рівні

    Спротив до змін на особистому рівні

    Плановані зміни

    Носії змін

    Організаційний розвиток

    Шкільна культура та ситуативні умови проведення змін

    Три перспективи для запланованого проведення змін

    Висновок

    Випадок з брудними комп’ютерами

    Примітки

Розділ 13. Освітній менеджмент у країнах, що розвиваються

    Банґладеш

    Умови роботи системи освіти в країнах третього світу

    Іноземна допомога та сприяння розвитку суспільства

    Освіта та розвиток

    Порівняльні ознаки розвитку освіти

    Структура уряду та політика у системі освіти

    Моделі врядування: поняття й теорія

    Федеративна модель уряду

    Теорія проти практики

    Висновок

    Примітки

Покажчик імен та прізвищ