9.11.14

Вовк Юрій Йосипович

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНИХ ОБРАЗАХ

з найдавніших часів до сер. ХVІ ст.

Тернопіль: НКБ, 2008. – 272 с.

 

 

       Уривки з художніх творів, літописів, зразків науково-популярної літератури супроводжено коментарями упорядника, який у такий спосіб прагнув подати історію України від найдавніших часів до початку XVI cт.

 

        Книга розрахована насамперед на вчителів та учнів. Сподіваємося, що її з цікавістю і задоволенням прочитають усі, хто любить історію та художнє слово.

 

Ціна 20 грн.

 

 

ЗМІСТ

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початки людського життя в Українi

Зовнішній вигляд та умови життя найдавніших людей

Полювання на мамонтів

Виготовлення списа

Мисливець сам видобуває вогонь

Мелодії кам’яної гори

Найдавніші землероби та скотарі на території України

Трипільське поселення-місто

Культура трипільців

Оріана

Арії-орії

"Микола Захарович Суслопара, якого паспортистка помилково чи й навмисне записала Суслопаровим"

Ранній залізний вік на українських землях.

Світ кочовиків

Гомер про кіммерійців

Як кіммерійці поступилися скіфам

Про племена чорноліської культури

Про життя скіфів

Торгівля греків зі скіфами

Почалася "дивна" війна

Перемога скіфів над перським царем Дарієм

Про скіфське мистецтво

Скіфський поховальний ритуал

Анахарсіс

Скіфи – хто вони?

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Причини грецької колонізації

Зовнішній вигляд Ольвії, її жител

Торговельні зв’язки античних міст-колоній

Ольвійський терем

Давні слов’яни

Маврикій. Про життя і побут слов’ян

Як жили анти

Боротьба антів з ґотами

Про візантійське посольство (448 р.) до гунів та їхнього вождя Аттілу

Військовий похід проти Візантії

Переселення слов’ян

Слов’яни під аварами

З "Велесової книги"

Радимо ще прочитати

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави

Руйнування родових відносин

Місто Кия

Князь Кий і його держава

Перунів день

Свято Купала (Купальська ніч)

Київська держава за перших князів

Утворення Київської держави

Похід Аскольда на Візантію

Хрещення Аскольда

Смерть Аскольда

Похід князя Олега на греків

Смерть Олега

"Грецький вогонь"

Загибель князя Ігоря та його дружини

Київська Русь за князювання Ольги та Святослава

Ольга із сином Святославом підкоряє древлян.

І зійшла любов з неба

Прийом у візантійського імператора

Князь Святослав

"Пішов Святослав на Дунай та болгар"

Облога печенігами Києва

Не посоромимо землі Руської

Київська Русь за часів князя Володимира Великого

Походи Володимира

Сини Володимира – княжі намісники

Люди зі степу

Боротьба юнака з печенігом

"Об’єднані боги триматимуть землі міцніше, аніж військо".

Зустріч Анни у Корсуні

Хрещення киян. Запровадження нової віри.

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого

Боротьба за київський престол

Печеніги під Києвом

Київ часів Ярослава Мудрого

"Ярослав засіяв книжними словами"

Митрополит Іларіон і його "Слово ..."

Ярославни

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Повстання киян 1068 р.

Святополк – київський князь

"Пощо ми губимо Руськую землю..."

Князь Василько

Боротьба з половцями

Київське повстання 1113 р.

"Статут" Володимира Мономаха

Володимир Мономах про себе

Радимо ще прочитати

КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА – ПРАВОНАСТУПНИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Роздробленість Київської Русі

"Тільки й слави, що князь великий Київський"

"Русь нині має два лиха"

Битва

Ідея єдності Русі

Утворення Галицько-Волинської держави

Ростиславичі

Галич – столиця князівства

"Осмомисл"

Галицька земля за Ярослава Осмомисла

Князь Роман

Мотиви загибелі Романа Мстиславича

Боротьба за Галицьку землю

Дорогочинська битва

Монгольська навала на українські землі

Битва на Калці

Героїчна оборона Києва

Похід на Галицько-Волинські землі

Оборонці Тухлі

До останнього моря

Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників

Ярославська битва

"О, зліша зла шана татарська"

Коронація. Данило – король

Відносини із Золотою Ордою

Лев Данилович у Львові

Король Юрій

Над Галицько-Волинською державою заходило сонце

Радимо ще прочитати

Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави IX–XIV ст

ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ І ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ IX-XIV СТ.

Політичний устрій

Рядовичі, закупи, холопи

Ремесло у Київській Русі

Ремесло у Галицько-Волинському князівстві

Розвиток торгівлі

Писемність, освіта, наукові знання, література, театральні дійства, музика Київської Русі

та Галицько-Волинської держави

"Руські письмена"

Школи

Лікар Агапіт

Книги

"Слово про закон і благодать"

Нестор Літописець

Музика. Скоморохи

Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі і Галицько-Волинської держави

Київ часів Святослава

Мандрівка у древній Львів

Будівництво Десятинної церкви

Софійський собор

Храм Успення Богородиці у Галичі

Історичне значення Київської Русі і Галицько-Волинської держави

Русь

Символіка

"Ми як трава, як спориш під ногами"

Радимо ще прочитати

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

Початок литовського та польського володарювання на українських землях

Перша спроба Казимира ІІІ приєднати до Польщі Галичину

Встановлення польської влади в Галичині

Під Литвою

Кревська унія

Українські землі під владою литви та польщі наприкінці XIV – в першій половині XVI ст.

Битва на Ворсклі

Народна війна

Київська земля за Семена Олельковича

"Не пускаймо в Київ Гаштовта, і все тут!"

Змова князів

Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорномор’я.

Князь Федір Коріятович

Буковина у складі Молдавського князівства

Чернігово-Сіверські землі під Москвою

Битва під Оршею

Хан Менглі-Гірей

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV – першій половині XVI ст.

Привілейований стан

Князь Костянтин Острозький

Становище селян у другій половині XV ст.

Михайло Глинський

Повстання Мухи

Міста. Маґдебурзьке право

Розвиток ремесел і торгівлі

Культурне й церковне життя в другій половині XIV – першій половині XVI ст.

Маруся Богуславка

Обрання Юрія Котермака ректором Болонського університету

Перша друкована книга українського автора

Юрій Дрогобич. Вступ до книги "Прогностична оцінка 1483 року"

Українські живописці

Радимо ще прочитати

Глосарій