2.10.14

Лубський В.І., Харьковщенко Є.А, . Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ СВІТУ

Навчальний поcібник

Київ: ЦУЛ, 2014. – 536 с. Ціна 150 грн.

 

 

       У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу,основні поняття; основні концепції дослідження релігії; сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Розглядається історія світових , національних, нетрадиційних релігій.

       Книга розрахована на студентів і викладачів, а також всіх тих, хто цікавиться історією, історією релігій світу, історією православ’я, католицизму, протестантизму.

 

ЗМІСТ

 1. Історія релігії, її предмет і загальна характеристика
 2. Релігія як суспільно-історичний і духовний феномен
 3. Теорія походження релігії
 4. Науково-історічна і богословсько-теологічна складова релігії
 5. Ранні форми вірувань і культів
 6. Феномен язичництва в історії релігії
 7. релігійні побудови Індії
 8. Релігійні уявлення Китаю і Японії
 9. Рілігійні системи Ірану
 10.  Рілігійні традиції іудаїзму
 11. Буддизм
 12. Іслам
 13. Винекнення і становлення християнства

13.1.       Православя

13.2.       Католицизм

13.3.       Протентастизм

 1. Сучасні нетрадиційні та релігійні культи
 2. Релігійне життя в сучасній Україні

 

РОЗШИРЕНИЙ ЗМІСТ

 1. Історія релігії, її предмет і загальна характеристика

1.1.           Історія релігії в системі гуманітарного знання

1.2.           Становлення історії релігії як наукової дисципліни

1.3.           Обєкт, предмет історії релігій, структурні системи релігієзнавства

1.4.           Понятійно-категоріональний апарат історії релігії

1.5.            

 1. Релігія як суспільно-історичний і духовний феномен
 2. Теорія походження релігії
 3. Науково-історічна і богословсько-теологічна складова релігії
 4. Ранні форми вірувань і культів
 5. Феномен язичництва в історії релігії
 6. Релігійні побудови Індії
 7. Релігійні уявлення Китаю і Японії
 8. Рілігійні системи Ірану
 9.  Рілігійні традиції іудаїзму
 10. Буддизм
 11. Іслам
 12. Винекнення і становлення християнства

13.1.       Православя

13.1.1.Виникнення православя

13.1.2.Вселенське православя

13.1.3.Особливості православного віровченні і культу

13.1.4.Витоки українського православя

 

  1. Католицизм
  2. Протентастизм
 1. Сучасні нетрадиційні та релігійні культи
 2. Релігійне життя в сучасній Україні