18.07.14

Я. Радевич-Винницький, В Іванишин

МОВА І НАЦІЯ

Тези про місце і роль мови в національному відродженню України

Ціна 20.00 грн.

Львів: Апріорі, 2012

 

Радевич-Винницький. МОВА І НАЦІЯ.                                                             Ціна 20 грн.

Тези про місце і роль мови в національному відродженні України                                                 

 

       Пропонована праця в лаконічній формі тез широко висвітлює мовознавчу проблематику, пов’язану із суттю, роллю та функціонуванням мови в суспільстві, розкриває механізм денаціоналізації нараду на мовному ґрунті,-подає науковий матеріал, потрібний кожному громадянинові для вироблення мовознавчого світогляду, належного ставлення до рідної та інших мов.

 

ЗМІСТ

Єдина державна мова – запорука цілісності України

Передмова

Вступ

1.  Лінгвоцид

Лінгвоцид через заборону мови чужою державою (Цервою)

Лінгвоцид через приниження статусу й престижу мови

Лінгвоцид через оголошення мови неприродною

Лінгвоцид через оголошення мови неавтохтонною

Лінгвоцид через «зближення» й уподібнення

Лінгвоцид через ставлення до носіїв мови

Лінгвоцид через освіту

Лінгвоцид через демографічну політику

Лінгвоцид через привілеї панівної мови та її носіїв

Лінгвоцид через «свободу вибору» мови

Лінгвоцид через звуження соціальної приналежності мови

Лінгвоцид через «розквіт» мови

Лінгвоцид через боротьбу із «засиллям української мови»

Інші форми лінгвоциду

 

2. Що таке мова

3. Науки про мову

4. Функції мови

5. Взаємодія мов

6. Престиж мови

7. Українська мова серед інших мов світу

8. Перспективи розвитку мов

9. Мова і етнос

10. Рідна мова

11. Двомовність

12. Мова в суспільстві

13. Мова і територіальні діалекти

14. Мова і культура

15. Мова та ідеологія

16. Мова та політика

17. Мова і держава

18. Мова та історія

19. Назва нашої мови

20. Походження нашої мови

21. Українізація

22. Мова і школа

23. Культура мовленя

24. Мовні обовязки громадян

 

            У наш час в світі спостерігається масове зацікавлення мовними проблемами. Буквально вибухового характеру воно набуло в Україні. Люди свідомо чи здебільшого інтуїтивно відчувають життєву важливість розвязання цих проблем для перспектив національного буття.

            Численні публікації на мовну тематику в пресі мають переважно полемічний величальний чи бездарно-звинувачувальний характер. Принагідні і фрагментарні у своїй масі, часто перенасичені плаксивою емоційністю та обережною поблажливістю, вони не надто сприяють формуванню свідомого патріотизму й активної позиції в питаннях національно-мовного буття. Певній частині публікацій властива псевдонауковість, нерідко в отруйному поєднанні з антиукраїнським підтекстом.

            Видання адресоване вчителям, студентам, учням, усім кому не байдужа доля рідного народу і його мови.