16.10.14

Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.                                     

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

Ціна 130 грн.

Київ: Каравела, 2012. – 368 с.

 

 

       У підручнику висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Наведено приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрі, повязаних з рзвязанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами. Розглянуто питання креслення і деталювання машинобудівних креслеників, побудови різноманітних схем тощо. У розділі, присвяченому компютерній графіці, детально розглянуті принципи виконання та редагування креслеників у системі AutoCAD. Після кожного розділу наведено запитання та вправи для самоперевірки.

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

 

  1. ОСНОВИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
  2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ
  3. МАШИНОБУДІВНЕ КРЕСЛЕННЯ
  4. КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

 

ЗМІСТ

 

Передмова

Умовні позначення

Вступ

Короткий історичний огляд

 

  1.  ОСНОВИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

1.1.           Предмет і метод геометрії

1.2.           прямокутні проекції основних геометричних образів

1.3.           Позиційні та метричні властивості проекцій пар геометричних образів

1.4.           Перетворення комплексного рисунка

1.5.           Багатогранники

1.6.           Криві лінії та криві поверхні

1.7.           Перетин кривих поверхонь з лінією площиною, між собою та з багатогранниками

1.8.           Аксонометричні проекції

 

  1. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ

2.1.           Креслярські інструменти та приладдя

2.2.           Вимоги стандартів до оформлення креслеників

2.3.           Геометричні побудови

2.4.           Проекційне креслення

2.5.           Технічний малюнок

 

  1. МАШИНОБУДІВНЕ КРЕСЛЕННЯ

3.1.           основні положення

3.2.           Оформлення текстової документації

3.3.           Креслення деталей, ескізи

3.4.           Типові елементи деталей

3.5.           Зєднання та передачі

3.6.           Креслення складних одиниць

3.7.           Схеми

3.8.           Елементи будівельних креслеників

 

  1. КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

4.1.           Основні принципи роботи з системами компютерної графіки

4.2.           Організація роботи з AutoCAD

4.3.           побудова графічних обєктів

4.4.           Редагування обєктів

4.5.           Властивості обєктів

4.6.           Написи на кресленнях

4.7.           Нанесення штриховки

4.8.           Нанесення розмірів

4.9.           Створення та використання блоків

4.10.       Приклад використання кресленика плоского контуру

 

Література

Додаток. Перелік нормативних документів