30.07.14

Олександр Михайлюта

ВІДКРИТТЯ МИКОЛИ РУДЕНКА

Київ: Михайлюта О.О., 2010

Ціна 15.00 грн.

Науково-публіцистичне видання «Відкриття Миколи Руденка» Олександра Михайлюти присвячене публіцистичній творчості видатного українського мислителя, літератора, правозахисника, Героя України, лауреата Шевченківської премії, дійсного члена Української вільної Академії Наук (СІМ) Миколи Даниловича Руденка (1920-2004). Наукова робота охоплює основні праці Миколи Руденка в царині публіцистичної думки «Енергія прогресу», «Гносис і сучасність», статті в періодиці та авторські програми на радіо «Свобода», а також автобіографічну книгу «Найбільше диво життя». Автор показує громадянську позицію Миколи Руденка, його складний шлях в інтер’єрі жорстокого XX століття, як послідовного борця за справедливість, як геніального дослідника школи фізичної економії на засадах антропокосмізму. Превентивна публіцистика Миколи Руденка – це глибокий аналіз першопричин тупикового напрямку розвитку СРСР («Капітал» К.Маркса) та розмисли щодо місця і ролі України в світі зокрема і людини у Всесвіті взагалі, це окреслення ідеї гармонії з Природою, що дозволить подолати виклики XXI століття. Нариси з економії Миколи Руденка привернули увагу академіка Андрія Сахарова і доктора військових наук, генерала-правозахисника Петра Григоренка, а керівництво СРСР у 1977 році означило твори аналітика, провидця і мислителя як антирадянські та запроторило його на сім років у концтабір та на п’ять років у заслання. Бо неуки і кар’єристи сприймали його як єретика. Книга якраз і виявляє силу думки і наукових передбачень Миколи Руденка, що базуються на вченні Піфагора «Бог є Природа. Природа є Бог», проти догматизму і партійної бюрократичної системи, яка не могла не зазнати катастрофи. Адресується журналістам, політикам, посадовцям, які накреслюють плани життя країн, економістам, філософам, студентам та викладачам у галузі масових комунікацій, усім, хто чув про Миколу Руденка та хоче дізнатися більше про його діяльність.

 

 

ЗМІСТ

Всупне слово Раїси Руденко

Від автора

Світло істини

Розділ 1. Неординарна публікації Миколи Руденка як наукова проблема

Розділ 2. Особливості превентивної публіцистики Миколи Руденка

Розділ 3. Специфіка синергетичного напряму та превентивність публіцистики Миколи Руденка

Додатки

Загальна декларація прав людини

Лист Пршому секретареві ЦК КПРС М. С. Хрущову (1960 р.)

Останнє слово Миколи Руденка на суді 1 липня 1977 р.

Твори Миколи Руденка, які вийшли окремеми книгами

                     

Життя і творчість: основні дати і події