Прайс видавництва «Медкнига» 15.09.17

 

№ п/п

Назва

Зам.

Ціна

Рік

 

Для лікарів та студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриб В.А. ДІАГНОСТИЧНІ АЛГОРИТМИ В НЕВРОЛОГІЇ / В.А. Гриб, Н.П. Яворська, В.В. Смілевська, С.І. Геник; за ред. проф. В.А. Гриб та доц. Н.П. Яворської.

 

120,00

 

1

Погорєлов О.В., Школьник В.М., Бараненко О.М, Юдіна Т.В., Кальбус О.І., Петров О.С. Гострі та невідкладні стани в неврології:  навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України

 

80,00

2017

2

Свінціцький А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навчальний посібник.

 

145,00

2017

3

Кайдашев И.Л. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам.

 

110,00

2016

4

Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіореабілітації.

 

70,00

2016

5

Ткачук Т.Є. Передракові захворювання вульви. Вульварні інтраепітеліальні неоплазії.

 

50,00

2016

6

Ткачук Т. Є. Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта.

 

50,00

2016

7

Науменко О. М., Задорожня А.Г., Юрочко Ф. Б. Антимікробна терапія в оториноларингології.

 

55,00

2016

8

Яворська Н. П., Гриб В. А., Смілевська В. В., Геник С. І. Діагностичні алгоритми в неврології.

 

95,00

2016

9

Мечников И.И. Этюды о природе человека.

 

65,00

2015

10

Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці. Навчальний посібник.

 

130,00

2015

11

Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда.

 

70,00

2015

12

Катеренчук І.П. Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 1: Кардіологія.

 

50,00

2015

13

Коваленко В.В. Практическая оптометрия для офтальмологов.

 

55,00

2015

14

Дземан М.І. Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя. Дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів.

 

65,00

2015

15

Щербинина М.Б. Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз.

 

65,00

2014

16

Сокол М.С. Краткое пособие к клиническому исследованию больного.

 

45,00

2014

17

Свінціцький А.С., Мойсеєнко В.О. Діагностика та лікування хвороб нирок. Навчально-методичний посібник.

 

120,00

2014

18

Тронько Н.Д., Соколова Л.К., Ковзун И.П., Пастер И.Л. Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра.

 

75,00

2014

19

Щербиніна М.Б. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

 

40,00

2013

20

Нікберг І.І., Крайничин Н.Я. Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет.

 

75,00

2013

21

Тодоріко Л.Д., Бойко А.В. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

110,00

2013

22

Быков Ю. В., Беккер Р.А., Резников М.К. Резистентные депрессии. Практическое руководство.

 

110,00

2013

23

Щербинина М. Б. Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты.

 

65,00

2012

24

Корниенко С.И. Избранные вопросы амбулаторной кардиологии.

 

55,00

2012

25

Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

70,00

2012

26

Коркушко О.В, Лишневская В.Ю. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитромбоцитарная терапия (в двух книгах).

 

80,00

2011

27

Дзюблик І.В., Вороненко С.Г., Мироненко А.П., Виноград Н.О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.

 

60,00

2011

28

Чабан О.С., Хаустова О.О.., Несторович Я.М. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології.

 

45,00

2010

29

Сташкевич А.Т. Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта.

 

50,00

2009

30

Фіщенко В.Я., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В. Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення.

 

35,00

2009

31

Возианов А.Ф., Сеймивский Д.А. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей.

 

35,00

2009

32

Сеймівський Д.А. Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку.

 

35,00

2009

33

Хаустова О.О. Метаболічний синдром Х: психосоматичний аспект.

 

45,00

2009

34

Бобров В. О., Долженко М. М., Поташев С. В. Постінфарктна стенокардія: механізми розвитку, та особливості перебігу та лікування, прогноз.

 

35,00

2009

35

Коваленко В.Н., Свищенко Е.П., Безродная Л.В. Лекарственное лечение артериальной гипертензии. Гипертензивные кризы.

 

45,00

2008

36

Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Назар О.В., Осипова Л.С., Кузнецов А.Г. Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ.

 

40,00

2008

37

Гук Ю.М., Крись-Пугач А.М., Фіщенко В.Я. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена.

 

45,00

2008

38

Популях М. В., Герасименко С. И., Скляренко Е. Т., Гайко Г. В., Бруско А. Т., Герасименко А. С., Вовченко А. Я. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева).

 

45,00

2008

39

Яворская Е.С. Болевые и парестетические синдромы челюстно-лицевой области.

 

35,00

2007

40

Фищенко В.Я., Лазарев И.А., Рой И.В.  Кинезотерапия поясничного остеохондроза.

 

45,00

2007

41

Свінціцький А.С. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення. Навчальний посібник.

 

70,00

2007

42

Лысенко Г.И., Ткаченко В.И. Проблема боли в общеврачебной практике. Учебно-методическое пособие для семейных врачей.

 

65,00

2007

43

Бобров В.О., Давидова І.В. Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування. Навчальний посібник.

 

40,00

2007

44

Сиренко Ю.Н., Маньковский Б.Н. Артериальные гипертензии при эндокринных заболеваниях.

 

45,00

2007

45

Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина: аспекти діагностики та лікування.

 

40,00

2005

46

Пішель В.Я., Ігнатов М.Ю., Полив`яная М.Ю. Допомога при психічних розладах та станах залежності. Довідкове видання.

 

40,00

2004

 

 

 

 

 

 

Науково-популярна література

 

 

 

1

Коваленко В.В. Как избежать сердечно-сосудистых катастроф.

1 

60,00

2017

2

Катеренчук І.П. Інфаркт міокарда — не вирок! Практичний порадник для лікарів, пацієнтів та їхніх родичів і тих, хто переніс інфаркт міокарда або хоче його уникнути.

1 

60,00

2016

3

Коваленко В.В. Зрение человека: проблемы и их решение.

1 

55,00

2016

4

Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи.

1 

50,00

2016

5

Григоров Ю.Г., Семесько Т.М., Синєок Л.Л. Харчування в піст.

1 

35,00

2015

7

Про вино та енотерапію. Лікувально-дієтичні властивості вина та правила "безпечного поводеження" з ним.

1 

40,00

2014

8

Гетман В.А. Здоровье для жизни.

1 

40,00

2013

9

Самовнушение: путь к господству над собой или метод Эмиля Куэ.

1 

45,00

2012

10

Калмыков З.А. Ожирение: профилактика и лечение.

1 

45,00

2012

11

Застуда та грип. Засоби народної медицини.

1 

40,00

2012

12

Сокотерапия. Лечение сырыми соками из овощей и фруктов.

1 

35,00

2012

13

Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Индивидуальное здоровье: теория и практика. Введение в теорию индивидуального здоровья.

1 

35,00

2011

14

Пархотик И.И. Дието- и кинезитерапия.

1 

40,00

2011

15

ТЕА-терапия. Чай для души и тела.

1 

35,00

2011

16

Гумовская И. Десять заповедей здорового питания.

1 

35,00

2010

17

Апанасенко Г.Л. Вода и еда: правила здоровья.

1 

35,00

2010

18

Хрущев В.Л. Хлеб для здоровья. О муке, о злаках и о проростках из них.

1 

35,00

2010

19

Хрущев В.Л. Голодать, чтобы жить не болея. Лечебное голодание.

1 

45,00

2008