13.06.14

За редакцією Альберта Тайджмана і Невілла Послтвейта

МОНІТОРИНГ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ

Cерія: Освіта

Ціна 18 грн.

 

       Книжка допоможе пізнати стандарти освіти в діяхронному й синхронному аспекті, ознайомить читача зі системою показників і з емпіричною таксономією світових освітніх систем.

      Обґрунтовано підходи до встановлення стандартів досягнень з акцентом на валідності й надійності вимірювання результатів навчального процесу, а також на критичних точках визначення стандартів. У праці вироблено схему вимірювання освітніх змін, запропоновано технічні стандарти міжнародної освітньої статистики.

      Для освітніх керівників, педагогів, студентів.

 

ЗМІСТ

Передмова

 

Присвята Дж. Ф. Ківзу

 

Частина І. Моніторинґ стандартів освіти: чому і як все починалося?

    Поняття та їх визначення

    Оцінювання навчального процесу та проведення моніторинґу освіти

    Чому і як було запроваджено моніторинґ?

    Висновки

 

Частина ІІ. Моніторинґ та оцінювання різних систем освіти

    Об’єкти моніторинґу

    Обсяг та справедливий розподіл

    Як міністерства організовують збирання даних

    Міжнародні дослідження

    Висновки

 

Частина ІІІ. Розробка систем показників

    Концептуальна структура

    Навіщо використовувати показники, щоби порівняти системи освіти?

    Приклади освітніх показників

    Національні системи показників

    Майбутні труднощі

    Висновки

 

Частина ІV. До емпіричної таксономії світових систем освіти

    Дефініції та сутність таксономій

    Метод

    Результати

    Висновки

    Додаток 4.1. Дефініції показників світової освіти

 

Частина V. Підходи до встановлення і добору стандартів досягнень

    Підходи до встановлення стандартів

    Підходи до вибору типу стандарту

    Висновки

 

Частина VІ. Валідність і надійність вимірювань результатів

    Валідність

    Надійність

    Валідність, надійність і рівень участи

    Висновки

 

Частина VІІ. Моніторинґ коґнітивних результатів

    Вибір об’єкта моніторинґу

    Вибір належної стратегії вимірювання

    Створення інструментів вимірювання

    Вимірювання тенденцій у досягненнях

    Висновки

 

Частина VІІІ. Моніторинґ афективних результатів

    Афективні результати у різних країнах

    Показники в індивідуальній та соціальній сфері

    Важливість афективних показників

    Дві моделі вимірювання афективних результатів

    Дослідження громадянської освіти Міжнародної асоціації

    Проблеми розробки показників

    Третя модель вимірювання афективних результатів

    Висновки

 

Частина ІХ. Визначення критичних точок для стандартів

    Загальні проблеми встановлення стандартів

    Призначення і застосування критичних точок

    Критика процедур установлення стандартів

    Принципи вибору критичних точок

    Інтерпретація критичних точок

    Класифікація процедур установлення стандарітв

    Деякі інші проблеми визначення критичних точок

    Висновки

 

Частина Х.

 Методи і проблеми встановлення стандартів досягнень

    Стандарти досягнень у США

    Процедури встановлення стандартів

    Порівняння методів установлення стандартів

    Надійність балів на основі стандартів досягнень

    Валідність стандартів досягнень

    Реалізація методів установлення стандартів

    Висновки

 

Частина ХІ. Вимірювання освітніх змін: загрози порушення валідности

    Стандарти інтерпретації даних НВОП

    Вимірювання тенденцій

    Арґументи “за” і “проти” скориґованих балів

    Висновки

 

Частина ХІІ. Міжнародні стандарти і порівняння в галузі освіти

    Важливість стандартів для міжнародних порівнянь

    Природа і типи міжнародних стандартів

    Стандарти та одиниці збирання даних

    Стандарти та критерійні дані

    Стандарти результатів і якости даних

    Стандарти розробки схеми і операцій зі збирання даних

    Висновки

 

Про авторів

 

Предметний покажчик

 

 

Завдяки освіті, безсумнівно, можна зменшити ризик безробіття і потенційного соціального чи економічного відчуження.

 

Амбітні цілі зростання, що їх визначили деякі країни додали освіті політичного виміруі спонукали до проведення міжнародних порівняльних досліджень в галузі освіти.

 

Із зростанням інтересу до освітніх стандартів і реформ, більше зусиль спрямовують на вимірювання, що дає інформацію про сильні та слабкі сторони учнів. Вказує на академічний рівень учнів різних країн.

 

Звіт про навчальні досягнення на основі стандартів стає у пригоді для поінформованого прийняття рішень місцевим і загальнодержавним шкільним керівництвом, для забезпечення підзвітності учителів, виділення ресурсів, планування стратегії.