НОВИНКИ 10.11.14

 

10.11.14

 

ОРДЕН «ЧЕРЕП И КОСТИ»: Тайная власть – 2. Как Орден контролирует систему образования. Энтони Саттон

Документы, история, идеология, международная политика.

К.: МАУП, 2005. – 352. (а журн. «Персонал»)

       Если какая-то группа хочет контролировать будущее американского общества, то она должна в первую очередь контролировать систему образования, то есть будущее население. Эта часть описывает, как Орден контролирует образование.

       Всё началось в Йельском университете. Даже официальная история Иельского университета осознаёт его могущество и успех. И этот успех был более чем очевидным для главного соперника Йеля — Гарвардского университета. Настолько очевидным, что в 1892 году молодой преподаватель Гарвардского университета Джордж Сантаньяна отправился в Йель проводить расследование этой «возмутительной легенды» о могуществе Иельского университета. Сантаньяна цитировал гарвардского выпускника, который собирался отправить своего сына в Йель, так как в жизни «все гарвардцы работают на йельцев».

Ціна: 31 грн.

БЕРЕСТЕЧКО. Ліна Костенко.

К.: Либідь, 2010. –

       Історичний роман Ліни Костенко "Берестечко" - це книга про одну з найбільших трагедій української історії - битву під Берестечком. Написана ще в 1966-67 роках, вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій ХХ століття - і після поразки 60-х, і в безвиході 70-х, і в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х.

      Протягом цього часу з конкретної поразки під конкретним Берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння, що "поразка - це наука, ніяка перемога так не вчить", а відтак і в необхідність перемоги над поразкою.Перемога над поразкою - основний філософський і психологічний код цього твору.

      Художнє оформлення Сергія Якутовича творить разом з романом у віршах неповторний мистецький синтез, доповнений глибокою аналітикою - статтею Івана Дзюби про творчість Ліни Костенко та статтею Володимира Панченка про "Берестечко".

 

 

БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ: Підручник.

Кисликов В.Ф., Лущик В.В.

К.: Либідь, 2013. – 400 с.

 

       Розглянуто загальну будову автомобіля, будову й принцип дії його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, електрообладнання, кузова), викладено порядок організації й виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Висвітлено питання організації експлуатації автомобілів, безпеки роботи автотранспорту й охорони навколишнього середовища.

       Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

Ціна: 58 грн.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ І БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНІХ МАШИН. С. К. Полянський, В. М. Коваленко

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів

К.: Либідь, 2005. – 504 с.

 

       У підручнику систематизовано вітчизняні й зарубіжні дані про паливно-мастильні, лакофарбові матеріали, герметики, а також хімічні засоби догляду за автомобілями та будівельно-дорожніми машинами. Наведено вітчизняні й міжнародні класифікації та позначення палив, олив, мастил і технічних рідин. Розглянуто основні положення з контролю якості нафтопродуктів. Наведено рекомендації щодо раціонального використання й економії палива й олив. Розкрито вплив цих матеріалів на людину та навколишнє середовище.

       Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Ціна: 22.50 грн.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ:

Навчальний посібник

Хільчевський В. В., Кондратюк С. Є., Степаненко В. О., Лопатько К. Г.

К.: Либідь, 2002. - 328 с.

 

       Викладено основні відомості про механічні властивості матеріалів, будову металів і сплавів. Висвітлено питання металознавства, термічної обробки та зміцнення металів, а також технологію виробництва і сфери застосування металічних порошків та неметалевих матеріалів і виробів з них. Розглянуто питання технології виготовлення заготовок і деталей в ливарному виробництві, при обробці матеріалів тиском, різанням та зварюванням.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

Ціна: 10.50 грн.

КОНСТРУКЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО: Підручник.

Гарнець В.М., Коваленко В.М.

К.: Либідь, 2007 р. – 384 с. , тверда  палітурка:

 

       Викладено основні відомості про металеві й неметалеві конструкційні матеріали. Розкрито зв’язок між будовою й властивостями матеріалів. Висвітлено фізико-механічні властивості основних конструкційних матеріалів. Наведено найнеобхідніші в практичній діяльності довідкові дані. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

Ціна: 37.75 грн.

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА: Навчальний посібник. Баландінський В.Л. та ін.

К.: Либідь, 2001. – 368 с.

 

       Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відомчими підприємствами України та інших країнах. Висвітлено питання концентрації засобів механізації в дільницях і управліннях механізації, організації технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки.

 

Ціна: 18.75 грн.

АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА: Підручник. Миронова, О.Г. Михайлова та ін.

К.: Либідь, 2005. – 488 с.

       До навчального посібника включено статті, які охоплюють різні сфери культурного життя Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Книгу побудовано за принципом енциклопедич­ного словника-довідника, що складається з трьох частин: антична міфологія, антична література, антична риторика. Така структура зручна для користування в навчальному процесі; прислужаться студентам також докладний список фахової літератури й методичні завдання та запитання, вміщені наприкінці розділів.

       Посібник розрахований на студентів гуманітарних спеціальностей і всіх, хто цікавиться витоками літератури та культури Європи.

Ціна: 33 грн.

Книга для читання з економічної тематики. Письменна О. О.

Для економістів, менеджерів, фінансистів, перекладачів

Тернопіль: НКБ, 2012. – 368 с.

      

       Посібник "Книга для читання з економічної тематики / Comprehensive Guided Reading" Письменної О. О. містить інформативні матеріали для перекладу, реферування, анотування та обговорення з тем: "Основи економічної теорії", "Міжнародна торгівля", "Міжнародний маркетинг", "Фінанси та бухгалтерський облік", "Транспорт і транспортні перевезення", "Міжнародний менеджмент, найм та підготовка спеціалістів". Тексти з сучасної фахової та періодичної літератури супроводжуються англо-українсько-російськими словничками, ключовими питаннями для допомоги у роботі над перекладом, перевірки розуміння прочитаного і для виділення підтем до обговорення.

Ціна: 51 грн.

Теоретичні основи хімії та технології полімерів. Суберляк О. В. та ін.

Хімія, хімічна технологія Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 340 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

       Запропоновано поглиблений курс з теоретичних основ хімії та технології полімерів. Розглянуто усі основні реакції синтезу та модифікації високомолекулярних сполук, а також засади технології їх одержання. Всебічно описано особливості й механізми радикальної, йонної та міграційної полімеризації, рівноважної та нерівноважної поліконденсації, нетрадиційних реакцій синтезу полімерів.

      Подано теорію та методику розрахунку полімеризаційних реакторів різних типів, порівняння різних типів реакторів залежно від кінетичних параметрів реакції полімеризації. Детально розглянуто приклади розв’язання задач з хімії та технології полімерів.

      Для студентів, аспірантів та викладачів хіміко-технологічного профілю вищих навчальних закладів та науковців, які працюють у галузі хімії та технології полімерів.