НОВИНКИ 8-13.08.16

 

Обкладинка

Бажав я для скованих волі… Роман Горак

Львів: Апріорі, 2015. – 320  с.

 

Малим хлопчиною Іван Франко, взявши з батьківської кузні вогонь любові до скривджених і знедолених, проніс його крізь своє життя, вказуючи їм дорогу до волі... Його часто не розуміли і карали свої і чужі, а він вперто йшов дорогою до землі обітованої. Його не зупиняли ні наруга, ні тюрми, ні ненависть ворогів та своїх патентованих патріотів. Чув себе сином свого народу і зрадити йому не міг, бо став би, як сам признався, підлим перед своїм сумлінням. Не дійшов до цієї землі. Впав по дорозі, котрою пішли інші... У новій книжці львівського письменника Романа Горака читач дізнається не тільки про життєвий шлях Івана Франка, але й про середовище, в якому йому судилось жити.

Ціна: 120 грн.

Ясениця

Франкова Ясениця-Сільна. Роман Горак

Львів: Апріорі, 2015. – 216  с.

 

Книжка є першою спробою розповісти про це село, якому не завжди приділяли достатньо уваги дослідники творчості Івана Франка та його біографії. Вона розповідає про долю багатьох сучасників Івана Франка з цього села.

 

Ціна: 60 грн.

DSC_8361_medium

Третя варта. Есеї про Франка. Роман Горак

Львів: Апріорі, 2012. – 480  с.

 

Який насправді характер носив так званий перший соціалістичний процес над Іваном Франком? Чого саме ним польська шляхта хотіла відволікти увагу суспільності і що скривається за цим? Які справжні причини другого та третього арештів Івана Франка? Які події лягли в основу його повістей «Для домашнього вогнища» та «Основи суспільності»? Чим хворів і від чого помер Іван Франко? На всі ці питання відповідає збірка есеїв львівського письменника Романа Горака, які свого часу публікувались на сторінках журналу «Дзвін». Це найбільш гострі питання в біографії Івана Франка, які досі намагались обминути дослідники. Зокрема й те, як була сприйнята пропозиція з висуненням на нобелівську премію у галицькому суспільстві. Читач вперше почує з уст письменника Івана Франка правду про перебування в «Притулку для Січових Стрільців», а також історію із заповітом письменника духовним і матеріальним… У книзі використано світлини з фондів Львівського меморіального музею Івана Франка. Світлини з натури Р. Горака. В оформленні обкладинки використана картина Рембрандта «Нічна сторожа».

Ціна: 80 грн.

обкладинка

Словник мови поетичної збірки Івана Франка “Мій Ізмарагд”

Зеновій Терлак

Львів: Апріорі, 2016. – 480  с.

 

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка „Мій Ізмарагд”. Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості. Видання призначене для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

Ціна: 80 грн.

Neukrainci

Неукраїнці, яким вдячна Україна. Ярослав Радевич-Винницький

Науково-популярна література

Львів: Апріорі, 2016. – 536  с.

У книжці вміщено 78 коротких, структурно уніфікованих нарисів про людей різного етнічного походження, які жили в різні історичні епохи, в різних краях, посідали різні соціальні становища, але словом чи ділом прислужилися Україні й українському народові на шляху до визнання його ідентичності, права на свободу і повноту національного життя, на достойне місце серед вільних народів світу. Видання адресоване широкому колу читачів, насамперед шкільній та студентській молоді.

Ціна: 120 грн.

almaz

Вирощування алмазів. Філософський роман. Ігор Павлюк

Львів: Апріорі, 2016. – 536  с.

Природа творить алмази мільйони років. Людина навчилася їх вирощувати штучно... А хто, що і як вирощує і шліфує алмази людських душ?.. Філософські, психологічні, ідеологічні проблеми вибору між органічним і хімічним, честю і вигодою, зовнішнім та внутрішнім космосом турбують екстремальних персонажів філософсько-фантастичного роману відомого письменника Ігоря Павлюка і його самого.

Ціна: 60 грн.

Выльде

Кинути каменем: есеї про Ірину Вільде. Роман Горак

Львів: Апріорі, 2016. – 540  с.

 

До цього видання включено написані у різний час есеї львівського письменника Романа Горака «Таємниці Ірини Вільде», «Кинути каменем» та «Ота одвічна загадка любові», які відкривають для читача невідомий світ видатної української письменниці Ірини Вільде, котрій судилося жити в складних історичних умовах та який знайшов своє відображення на сторінках її творів. Свого часу два перші есеї друкувались на сторінках журналу «Дзвін», а есей «Ота одвічна загадка любові» разом з листами Ірини Вільде до її товаришки юності Ольги Годованської, що склали документальну основу твору, на сторінках журналу Івано-Франківської спілки письменників України «Перевал».

Ціна: 180 грн.

Mova

Мова – не калька. Словник української мови. Тарас Береза

Львів: Апріорі, 2015. – 664  с.

 

Ціна: 150 грн.

 

13866567_281052015589799_912945205_n

Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови

Наталія Глібчук, Уляна Добосевич

Львів: Апріорі, 2015. – 664  с.

 

Пропонований словник є першою спробою лексикографічного опрацювання явища міжчастиномовної омонімії в сучасній українській мові. У словнику розмежовано лексикограматичні та функціональні омоніми, запропоновано їх класифікацію і здійснено опис 1034 омокомплексів. Ілюстративний матеріал дібрано з різностильових джерел — від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіційно-ділового, епістолярного стилів. На основі загальнокатегоріального значення, морфологічних характеристик, синтаксичної функції встановлено частиномов- ний статус кожного слова. Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передусім з морфології сучасної української мови, а також суміжних галузей. Для викладачів і студентів, аспірантів, учителів-словесників та учнів шкіл і гімназій, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та функціонування української мови.

 

Ціна: 180 грн.

Сенека_чб

Діалоги. Луцій Анней Сенека (переклад А. Содомори)

Львів: Апріорі, 2016. – 320  с.

 

В опублікованих у цій книжці, вперше перекладених українською мовою, філософських "Діалогах" видатний римський мислитель-стоїк Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма у живій бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи споживацького суспільства протистояти знеособленню, осягнути душевний спокій, отже, щастя.

Ціна: 70 грн.