11.11.14

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В УКРАЇНІ,

зокрема національно-визвольна,

та її подвижники:

Історичнийц нарис

Бібліотека журналу «Персонал»

Київ: МАУП, 2007. – 272 с.

 

        В історичному нарисі автор робить спробу проглянути процес зародження, становлення і утворення української національної ідеї, що було супряжено із становленням перших державних формацій в Україні, з їхнім виростом у могутню Київську державу, яка знайшла нову форму в Галицько-Волинському королівстві й удільну в Литовсько-Руській державі, а після їхнього занепаду — в боротьбі за відновлення Української держави, що втілилося в Гетьманщині, а по тому — у формі Духовної (Горньої) республіки. Це й дало змогу українцям піднятися у XX ст. на новий національно-визвольний чин із створенням державних формацій — цей протяглий процес вивершився з проголошенням незалежної України у 1991 році.                               Автор оприлюднив новий чи маловідомий документальний матеріял, що підтверджує думку: українці, керовані національною ідеєю, ніколи не переставали боротися за свою самодостатність.

       Для широкого загалу

 

Ціна 36.50 грн..                       

 

ЗМІСТ

Вступ

Етнічне становлення українського народу у звязку із процесом державотворення в давні часи

Що тваке етнос, народ та нація

Творення української нації в ХVІ столітті

Що таке національна ідея

Творення української нації в першій половині ХVІІ століття

Національна ідея у Випзвольній війні українського народу 1648-1676 років

Національна ідея в Козацькій субдержаві московського протекторату

Національна ідея, зокрема національно-визвольна, післямазепинські часи

Ідея Другої (Горньої) республіки як домінанти мудрості та культури

в сспільності задля збереження національної ідентичності

Національна ідея в останньому акті існування Козацької держави

Перший український плебісцит

Публічні протести проти знищення Козацької держави

Національна ідея на правобережжі в ХVІІІ столітті

Національна ідея в українських романтиків першої половини ХІХ століття

Українофільство другої половини ХІХ століття та національна ідея

Національна ідея в ХХ столітті

 

ПРО АВТРА

Валерій Шевчук – сучасний український письменник, літературознавець та історик, почесний історик Житомирського університету, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка, Фонду Т. Шевченка, Фонду Антоновичів (США), , «Визнання», літературних премій ім. М. Коцюбинського, Є. Маланюка, О. Пчілки, І. Огієнка, О. Копиленка, Б. Певного (США). Автор багатьох книг, романів, повістей та оповідань. Як літературознавець багато працює над поверненням у сучасний літературний процес творів письменників Ренесансу та Барокко через переклади через переклади та видання збірників, антологій, творів окремих авторів (І. Вишенського, І. Величковського, Д. Братковського, Д.                Туптала, П. Орлика, Г. Сковороди)4-томної хрестоматії літератури ХVІ - ХVІІІ ст. «Слово неоціненне» (разом з Яременком), 4-томного видання українського історичного оповідання «Дерево павмяті» (разом з Ю. Хорунжим). Видав дитячу енциклопедію «Українська література» («З вершин і низин») – 1990, 2006. Автор 2-томної історії української літератури ХVІ - ХVІІІ ст. «Муза Роксоланська» (2004-2005).

Окремі праці: «Мислене дерево» (1989) – про дохристиянську українську культуру; «Українські билини» (2003), збірка літературознавчих статей «Дорога в тисячу років» (1990), книги про Т. Шевченка: «Доля» (193) та «Слово іпостасне» (2001);  в періодиці надрукував низку статей (бл. 500). Як історик переклав і скоментував 2-томний «Літопис» Самійла Величка (1991), уклав 4-томи документів з історії української суспільно-політичної думки ХVІ - ХVІІІ ст. у супроводі ґрунтовного дослідження на цю тему («Тисяча років української суспільно-політичноїдумки». – К., 2001. – Т.2.. Кн. 1-2; Т.3. – Кн.1-2; Т.4. – Кн.1), видав також монографії»Козацка держава» (1995) та «Прсвічений володар. І. Мазепа як будівничий козацької держави і літературний герой» (2006) тощо.