13.06.14

Томас Сердщіованні, Мартін Балінґейм, Фред Кумз, Пол Тарстон

КЕРУВАННЯ ОСВІТОЮ І ШКІЛЬНЕ  ВРЯДУВАННЯ

Cерія: Освіта

Ціна 20 грн.

 

      

       Книга знайомить читачів зі складним світом керування освітою. Автори порушують важливі освітні проблеми, зокрема шкільного врядування, зв’язків школи і громадськости, творення освітньої політики на місцевому рівні.

 Читач дізнається про історію становлення професії освітнього керівника, його ролі та завдання, проблеми адміністративної практики в освітній сфері.

    Для освітян і всіх тих, хто прагне глибше зрозуміти проблеми шкільництва.

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Суспільні принципи і шкільна політика

    Визначення контексту

    Засоби освітньої політики

    Суспільні принципи і шкільна політика

    Принципи та моделі шкільництва, які конкурують між собою

    Три теорії провідництва

    Школа як моральна спільнота

    Використана та рекомендована література

Розділ 2. Проблеми, які впливають на формування шкільної політики й керування освітою

    Автономія шкіл та контроль уряду

    Зареґламентоване навчання та викладання

    Зрівноваження демократичної і професійної влади

    Різні теорії змін

    Утримання громадської довіри

    Керування громадською довірою

    Використана та рекомендована література

Розділ 3. Демографічна ситуація та випробовування, що стоять перед освітою США

    Актуальні проблеми

    Рівність і справедливість

    Демографічні зміни

 Кількісні і якісні показники освіти

    Проблеми в системі освіти

    Позиція керівників

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 4. Керування освітою

    Загальний огляд

    Політика в теорії і на практиці

    Визначення керування

    Головні обов’язки керівників

    Оцінювання роботи керівників

    Аспекти та виміри шкільної ефективности

    Вирішальні процеси в керуванні

    Найважливіші навички керівника

    Керування освітою як провідництво в освіті

    Ролі менеджера, політика й освітянина

    Якісні аспекти провідництва

    Суть провідництва в освіті

    Використана та рекомендована література

Розділ 5. Керування освітою як нова професія

    Екскурс у минуле

    Сучасні вимоги до реформування

    Зворотний бік «медалі» професіоналізму

    Зміщення аспектів

    У пошуках бази знань

    Жінки в керуванні школою

    Жінка і посада директора школи

    Використана та рекомендована література

Розділ 6. Розвиток наукової думки з освітнього керування

    Моделі адміністративної практики

    Початки професії: чесні менеджери

    Основні напрями розвитку наукової думки з керування освітою

    Керування освітою як прикладна наука

    Підхід до освіти з погляду розумної практики

    Керування освітою як моральне ремесло

    Використана та рекомендована література

Розділ 7. Теорія і практика керування освітою

    Теорія і практика

    Заперечення

    Що потрібно засвоїти?

    Використана та рекомендована література

Розділ 8. Адміністративна робота: ролі та завдання

    Школа практичної діяльности

    Природа менеджерської роботи: Мінцберґ

    Відмінності в роботі керівників

    Характеристика адміністративної роботи

    Час як обмежений ресурс

    Використана та рекомендована література

Розділ 9. Щоденне шкільне життя учнів та вчителів

    Поняття культури

    Шкільне життя учнів

    Шкільне життя вчителів

    Реформи та життя вчителів

    Використана та рекомендована література

Розділ 10. Щоденне життя шкільного директора

    Ед Белл та його школа

    Портрети успішних директорів старшої школи

    Директор як навчальний провідник

    Що варто робити директорові?

    Чого директорові не варто робити?

    Використана та рекомендована література

Розділ 11. Щоденне життя керівника шкільного округу

    Роль керівника шкільного округу: історія розвитку

    Керівники шкільних округів і конфлікти

    Майбутнє керівництва шкільних округів

    Використана та рекомендована література

Розділ 12. Школа як політична організіція

    Ще раз про чотири принципи

    Примирення інтересів: проблема колективного вибору

    Докладний огляд політичного курсу

    Вплив, влада, авторитет

    Структура влади у суспільстві

    Інтереси учнів і батьків

    Учителі та вчительські організації

    Інтереси меншин

    Інтереси бізнесу

    Інші інтереси в освіті

    Роль громадськости

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 13. Творення шкільної політики в місцевому шкільному окрузі

    Структура влади на місцевому рівні

    Творці освітньої політики на місцевому рівні

    Політика шкільних рад

    Три версії творення освітньої політики

    Колективні переговори

    Місцевий менеджмент

    Референдуми

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 14. Вплив федерального уряду

    На початках федерального втручання в освіту

    Роль федерального уряду після Другої світової війни

    Цільова допомога для подолання економічних та соціяльних негараздів

    Кінець рівности, початок удосконалення

    Президентська політика і шкільні реформи

    Федеральна освітня еліта сьогодні

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 15. Нова роль штату в освіті

    Хто творить освітню політику на рівні штату?

    Зацікавлені групи у штаті

    Відносини між федеральною, штатовою та місцевою владою

    Централізація чи децентралізація?

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 16. Державні школи і закон

    Розуміння юридичної системи

    Джерела шкільного права

    Адміністративна відповідальність

    Судові структури і юрисдикція на рівні штату і федерації

    Судовий розгляд справ і превентивне право

    Підсумки

    Використана та рекомендована література

Розділ 17. Правові аспекти керування державними школами

    Правові джерела і спеціялізація

    Юридичні питання на рівні штату

    Громадянські правопорушення (професійне недбальство)

    Угоди

    Обмеження влади федеральною Конституцією

    Правові норми юридичної відповідальности

    Творення шкільної політики щодо порушень поведінки в сексуальній сфері серед учнів

    Використана та рекомендована література

Розділ 18. Шкільне фінансування

    Ґенерування доходів та їхній розподіл

    Прибутковий податок, податок з обігу і майновий податок

    Критерії оцінювання податків

    Джерела неоподаткованих надходжень

    Розподіл доходів штату

    Суперечності між Конституцією і реальністю у фінансуванні державної освіти: три хвилі судових процесів щодо шкільного фінансування

    Змагання за справедливість і вдосконалення: фінансування шкіл у ХХІ сторіччі

    Використана та рекомендована література

Покажчик імен та прізвищ