Психологія українського народу.

Книга перша.

Психологічний склад проукраїнської народності.

Олексій Губко

Київ: ФОП Стебеляк, 2015. – 504 с.: іл.

Ціна: 84.00

Олексій Губко. Психологія українського народу. Книга перша, 80 грн.

Пропонована публікація є першим у вітчизняній і світовій літературі систематизованим науковим викладом психології українського народу. Автор вперше реально розв’язує задавнену і вже зболену проблему – коли достеменно і як саме виникли українці і мова українська.

 

В першій книзі проаналізовано психологію наших пращурів епохи трипільської цивілізації. Друга книга продовжує аналіз розвитку українського духу від Давньої України (Київської Русі) до наших днів. Дається узагальнена синтезована картина етнопсихіки сучасного українства.

 

Це глибоко наукова розвідка, але вона читається як захоплюючий роман, бо Олексій Губко має ще й хист письменника і популяризатора.

 

ОГЛАВ

Сергій Плачинда

Духовний пам’ятник українському народові

 

Друковані відгуки

 

Напутнє слово автора до читача       

 

Розділ І. Магія Євшан-зілля.

Географічний, геофізичний та космічний чинники формування проукраїнської психології

 

Розділ ІІ. Психоетногенез наших пращурів на тлі їхньої історії та матеріальної й духовної культури

 

Розділ ІІІ. Мова людності Трипільського суспільства – вирішальний чинник етнопсихогенезу українців

3.1. Рідна мова як конденсатор національного духу

3.2. Усна й писемна мова на теренах Праукраїни та до окружних дочірних суспільств

Письмена Камяної Могили

Письмо великої пам’ятки української культури «Вересова книга»

Зоряна мова наших предків

Проукраїнська мова пелагів, етрусків, пелагів

Проукраїнська мова у стародавніх єгиптян

Євреї тисячоліттями розмовляли проукраїнською (арамейською) мовою

Шумерські українізми

Проукраїнська мова в Індії

3.3. Проукраїнські письмена «карби і різи» вкривали всю планету

Переклад тексту Фестського диску

Прочитання Гриневичем етруських написів

Зясування Гриневичем проукраїнського коріння протоіндійської письменності

Написи протоіндійською мовою на печатках-амулетах

Розшифрування Гриневичем протошумерської писемності

Стародавня писемність Сибіру й Монголії

Напис на скелі

Напис на плиті кургану

Проукраїнські рунічні написи в Монголії

Деякі підсумки

Розділ ІV. Мислення трипільців як становий хребет психології українців

4.1. Матеріальна діяльність наших предків

4.2. Формування наукового мислення трипільців

4.3. Релігія наших стародавніх пращурів як феномен інтелектуальності

4.4. Магія праукраїнців як ментальний прорив в горні сфери

4.5. Проукраїнська освіта як вияв розумності наших пращурів

4.6. Концепції циклічності й типовості як вершинний вияв інтелекту наших мислителів

Вчення Ману про тподіл на касти

Прикінцеві роздуми

Розділ V. Емоційний світ праукраїнців

Літератара й естетичний розвиток як свідчення інтелектуального рівня суспільства

Розділ VІ. Деякі дискусійні моменти історії Праукраїни

Додаток. Дражливі колізії нашої старожитньої історії (натомість висновків)

Прикінцеві роздуми

Література

 

ВІДГУКИ

 

ДУХОВНИЙ ПАМЯТНИК УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

 

Саме так хочеться назвати цю колосальну, новаторську працю. Що є творчим подвигом, витвором усього подвижницького життя видатного вченого-психолога Олексія Губка – палкого патріота України, її вірного лицаря й співця.

 

Уперше так розлого, по-науковому ґрунтовно простежується історія розвитку українського національного характеру від часів Мізинської та Трипільської культур до наших днів.

 

Дослідницька масштабність у поєднанні з ретельністю осягнення віків і тисячоліть української історії, а головне – синівська любов до Свого народу, вміння побачити і поцінувати його прекрасні риси – все це допомогло авторові розкрити на всю широчінь Духовну Велич і Красу Українського народу, самобутність, багатогранність і глибочінь його менталітету.

 

Ся книга потрібна особливо зараз, у найкритичніший час для української нації, що опинилася в трагічному становищі народу вимираючого, чого не було за всі віки й тисячоліття його розвитку. Процес депопуляції, як відомо, розпочався в Україні ще за совєцької доби (1979 рік), але особливого поширення (на всі регіони) набув у часи нашої незалежності. Тому в багатьох українців з’явилася зневіра, відчуття приреченості, неминучої загибелі нашого етносу (деякі вчені навіть визначили дату смерті української нації).

 

Саме тому поява книги О. Губка «Психологія українського народу» - явище вельми на часі. Книга вселяє оптимізм, віру у відродження нації. Адже кожним своїм розділом і рядком автор стверджує: так, сей народ – геній, народ-творець, народ-воїн, що десятки тисяч років тому Божою милістю явився у світ і за найсуворіших льодовикових та геополітичних обставин вижив і розвинувся, створив першу у світі людську цивілізацію, сам навчився орати, сіяти, пекти хліб і навчив цього ремесла всі народи світу – сей народ не повинен у мерти і не вмре ніколи.

 

Україна-мати, яка спородила в давні часи всі індоєвропейські народи. Не може згинути, бо вона була, є і буде неопалимою купиною на планеті Земля.

 

Розкриттям найпрекрасніших рис українського народу книга Олексія Губка консолідує націю, утверджує її, сприяє відродженню.

 

Актуальною є праця Олексія Губка і як потужне джерело виховання національної самосвідомості та гордості, без чого неможливе об’єднання українців і успішна боротьба за національне відродження, за українську Україну.

 

Багатющий матеріал Губкової праці стане в пригоді українським письменникам , журналістам, митцям, історикам, політологам, державним діячам усіх рангів – усім популяризаторам Української Духовності, будителям української свідомості й гордості в душах українців. А вчителям, викладачам вузів та батькам ся книга допоможе здобути Духовну Владу над своїми вихованцями, зробити їх справжніми українцями, котрі, віриться, утвердять передбачуваний Нострадамусом вищий закон Борисфену – той закон справедливості, за яким прекрасне і величне завжди перемагає і живе вічно.

Сергій Плачинда, письменник,

дослідник української історії

 

 

 

 

Для українця, ураженого комплексом неповноцінності, ця книга – щось неймовірне: вона, мов сильний стусан, бє несподівано в плечі. Вона каже, що наші пращури понесли початки знань і цивілізації і в Європу, і в Ближню, і в Середню, і в Східну Азію, і в Америку, і в Африку – всюди! Читач – принижений і упосліджений українець – не готовий до такої високої глобальної місії і в душі протестує, бажаючи опуститися в якийсь непомітний куточок. Але автор наводить факти, читач бачить їх переконливість, починає виходити з тіні, його серце починає наповнюватися любовю до своїх пращурів. Він поступово підіймає голову і вже на рабська слухняність у нього на чолі, а ясне проміння гордості за сій ріді свій благодатний край.

Левко Лук’яненко

 

В останні роки на українському небосхилі засвітилося ціле сузір’я надзвичайно цікавих праць з нашої праісторії. Гідне місце в цьому ряду посіла і перша книга чотиритомника Олексія Губка «Психологія українського народу».

 

Імя автора досить відоме широкому загалу з його наукових праць (кілька десятків книг і кілька сотень статей), публіцистичних виступів, нерідко гостро-полемічних і завжди патріотично наснажених. Знаною є і його громадська діяльність, зокрема в Козацтві України (гетьман Анатолій Попович). Олексій Губко – генерал-лейтенант козацтва, один із теоретиків новітнього козацького руху в Україні. Він уже півстоліття як працює в Інституті психології. У роки Незалежності цілком віддався дослідженню етнічної психології українців, та нашої Праісторії.

 

… Простудіювавши цілу Говерлу фактологічного й теоретичного матеріалу воїх попередників (Іван Кузич-Березовський, Валентин Даниленко, Юрій Шилов, Анатолій Кифішин, Геннадій Гриневич, Степан Наливайко, Сергій Наливайко, Леонід Клейн, Сергій Плачинда та ін.), Олексій Губко на цьому могутньому підмурівку став творити власні сміливі й продуктивні концепції й теорії. При цьому він не тільки систематизував, узагальнив наявний сьогодні матеріал істориків а археологів, а й розвинув на їхній основі чимало нових, оригінальних гіпотез та їхнє логічне доведення.

Володимир Мулява,

почесний гетьман Українського козацтва

 

 

…Олексій Губко стверджує: абсолютна більшість науковців світу вже дійшла до висновку, що саме від наших пращурів множились різні держави, відбруньковувались цивілізації – саме від Київських гір та Дніпрових вод. На цей рахунок все переконливіше лунає гіпотеза про надзвичайну енергетичну силу нашого краю як всесвітнього центру. Не можна не погодитись із твердженням вченого Л. Силенка, що Праукраїна – таки батьківщина індоєвропейців та їхньої гілки – аріїв.

 

…Переконуємося, що книга Олексія Губка – непересічне явище у вітчизняній культурології. Бо йдеться не лише про психологію (у вузькому розумінні) наших пращурів, а й про світанки рідної Праукраїни…

 

За життя автор встиг написати тільки два томи чотирьохтомної праці. Зараз ми пропонуємо до уваги читачів вже третє видання першої книги автора, де проаналізовано психологію наших пращурів епохи Трипільської цивілізації.

 

Від редакції Стебеляк Олександр