Василь Косаренко-Косаревич

МОСКОВСЬКИЙ СФІНКС

Міф і сила в образі Сходу Європи

Дослідження походження та глибинної сутності

московського народу та його державних форм..

К: УВС ім. Ю. Липи, 2012. – 510 с.

Ціна 60.00 грн.

 

       Автор на основі аналізу документів та інших джерел переконливо доводить неслов'янське походження сучасних росіян, а також висвітлює ординсько-імперські форми їх державного устрою і загрозу для цивілізованого світу в минулому, тепер і в перспективі. Завданням цього політично-історичного твору Василь Косаренко-Косаревич поставив об'єктивне представлення речей, дій і подій такими, якими вони були і є в дійсності, а тим самим розвінчання поширених російських і радянських міфів та їхніх творців.

 

Українською мовою книга вийшла в Нью-Йорку в 1957 році і з того часу не перевидавалася. У новому виданні для кращого сприйняття і розуміння тексту зроблено незначні літературні правки при цілковитому збереженні змісту і стилю.

 

 Книга рекомендується політологам, історикам, політикам, громадським діячам, студентам та широкому колу читачів, адже попри її науковий характер написана в доступній публіцистичній формі.

 

ЗМІСТ

 В. Косик. Книжка, яку варто прочитати

 Слово до Читача

 Вступне „Менетекель"

 

 I. Джерело помилок і хибних поглядів

 

II. Справжнє історичне буття і його історіографічний вид.

 

III. Людина і держава

 

 IV. Східна Європа в дотатарських часах

 Перехрестя культур

 Походження назви Київ

 Походження назв: Україна, українці, український

 Походження назв: Русь, русини, руський, Рос, Рос

 Аналіз інших теорій про походження назви Русь і її носіїв

 Походження назви русскіє

 Що є руське-українське, що татарське а що московське?

 

 V. Ксенофільство русинів-українців та ксенофобство русскіх-москалів

 

 VI. Східна Європа після наїзду татар

 Значення польсько-литовської унії.

 Московія в спільноті з татарами в їх Золотій Орді

 Від татарських ханів до московських великих князів, московських і російських царів і  совстських вождів

 

 VII. Панмосковський месіанізм

 

 VIII. Московська культура

 Бар'єри проти людей і ідей

 Літературний розвиток

 

 IX. Російський і совстський міфи москалів

 Переяславська персональна унія України і Московії

 Післягіетрівська „Російська Імперія"

 Змаг між Москвою і Петербургом

 Москалі і їх совстський міф

 

 X. Додаткові міфи москалів

 Євразійський рух.

 Свобода. Батьківщина.

 Соціальна справедливість

 Еміграція „російської батьківщини"

 Наслідки московських міфів

 Євразія чи Євроамерика?

 Терпіння „великого московського народу"..

 

 XI. Зловісні наслідки лжевчень для не-москалів

 Наука з політики німців на Сході в обох світових війнах

 

 XII. Оборона перед загрозами Сфінкса

 

 XIII. Роль США в справах Сходу Європи

 

 XIV. Жиди і Схід Європи

 

 XV. Світова спільнота свобідних народів

 Кінцеве слово

 Вибрана література