15.07.16

Леґіон Українських січових стрільців:

формування, ідея, боротьба

                                    Микола Лазарович

Тернопіль: Джура,2016. – 628 с.

Ціна: 195.00

 

У монографії на основі широкого кола опублікованих та раніше не використовуваних архівних матеріалів розглядаються причини, передумови і наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його головна мета, ідеологічні та програмні засади, форми і методи діяльності товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт», стрілецьких гуртків. Проаналізовано основні принципи та умови організації леґіону Українських січових стрільців на початку Першої світової війни, його завдання, особовий склад, участь у бойових діях, роль і значення стрілецт¬ва у Листопадовій національній революції. Значну увагу також приділено висвітленню процесу становлення стрілецького леґіону як національної військово-політичної форма¬ції, яка поряд зі збройною боротьбою активно займалася ідейно-політичною діяльністю, подаються основні напрямки культурно-мистецької та просвітницької праці УСС, їх вплив на формування та поглиблення національної свідомості українського суспільства.
У додатках подано документи, пов’язані з зародженням та боротьбою стрілецтва, поіменний список леґіону УСС та короткі біографії окремих із них.
Книга містить значну кількість світлин і розрахована на істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ I. 
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА: ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ
1.1. Національно-політична думка західних українців у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття
1.2. Зародження стрілецького руху
1.3. Створення леґіону УСС

РОЗДІЛ 2. 
БОРОТЬБА СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
2.1. Стрiлецький леґiон у 1914 — на початку 1917 року
2.2. Зростання політичної активності у 1917–1918 роках
2.3. Участь у Листопадовій національній революції в Галичині

РОЗДІЛ 3.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЯ ПРАЦЯ УСС
3.1. Допоміжні, громадсько-освiтнi та мистецькi структури леґіону УСС
3.2. Лiтература та видавництво
3.3. Просвiтництво

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

ПРО АВТОРА

 

Доктор політичних наук, кандидат істричних наук, професор кафедри документознавства , інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, заслужений працівник освіти України. Народився в селі Баня-Бберезів на Івано-Франківщині. В 1982 році закінчив Коломийський технікум МОД, а після служби в армії – відзнакою істричний факультет Кам’янець-Подільського педінституту.

 

З 1989 р. працював викладачем Кременецького коледжу ім.. Т. Шевченка. Впродовж 1993 – 1995 рр. навчався в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 07.00.01 – історія України. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин». Упродовж 2005-2008 рр. очолював кафедру українознавства ТНЕУ. У 2010-2013 рр. навчався в докторантурі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. В 2014 р. захистив докторську дисертацію «Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917-1921 рр. щодо національних меншин». Головний редактор наукового збірника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». В лютому 2015 р. пішов добровольцем захищати Україну від збройної агресії Російської Федерації; нині – командир взводу 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

 

Коло наукових інтересів – політична історія українського національного-визвольного руху 1914-1921 років; Голодомор 1932-1933 років. Автор понад двохсот наукових ї навчально-методичних праць, зокрема таких монографій, підручників і посібників: «Машерують наші добровольці…» (2003); «Економічна історія України: підручник»; «Гей, ви, стрільці січовії…» (2004); «Разом нас багато…»; «Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба» (2005); «Ілюстрована історія України: короткий курс лекцій» (2007); «І було пекло на землі… Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки»; «Історія економіки і економічної думки: навчальний посібник»; «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Ілюстрована історія» (2008); «Нації незгасний смолоскип. Пстать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20-50-х роках ХХ століття» (2009); «Політичний менеджмент: навчальний посібник»; «Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років: компаративний аналіз»; «Історія України: навчальний посібник» (2013); «Економічна історія: навчальний посібник»; «Станіславів і Український легіон» (2015) та ін.

 

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.). лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана і Лека Лепких (2011 р.), Обласної премії в галузі культури в номінації «Краєзнавство» (2014 р.) та конкурсу «Людина року – 2015».