ЖУРНАЛІСТИКА і PR

 

Видавництво "КМА"

 

Підручник із журналістики. Автор: Аньєс Ів.

Рік видання: 2013. Ціна 70 грн.

 

У наш час журналістика стикається з усе суворішою критикою, зумовленою численними порушеннями і зловживаннями у цій сфері, що значно підриває її авторитет. Галузь переживає глибоку кризу і потребує встановлення орієнтирів, переосмислення критеріїв та принципів роботи. Посібник з журналістики Іва Аньєса, вперше виданий 2002 року, став книгою, щовизначає ці принципи і критерії, пропонуючи правила та практичні поради щодо фахової роботи журналіста у друкованих виданнях та в Інтернеті. У посібнику докладно…

Зв`язки з громадськістю. Наукові основи, методика. Практика. Автор: Королько Валентин

Рік видання: 2009.  Ціна 75 грн.

 

Цей підручник вважається найкращим навчальним виданням із public relations, підготовленим українськими авторами. У ньому в повній мірі відображено сучасні досягнення теорії та практики, науки й мистецтва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. У книзі висвітлено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни «Зв’язки з громадськістю» з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник доповнено новітніми

Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Автор: Крейґ Річард.

Рік видання: 2007. Ціна 40 грн.

 

У книжці Ричарда Крейґа інтернет-журналістика розглядається як незалежний різновид журналістської роботи поряд із друкованими й ефірними ЗМІ. Автор знайомить студентів з особливостями інтернет-ЗМІ і професійними навичками, необхідними для адекватного використання переваг нових засобів масової інформації. У виданні вміщено численні інтерв’ю автора з працівниками провідних американських інтернет-ЗМІ. Значна увага приділяється базовим правовим питанням та їх особливостям стосовно нових медіа. Видання буде корисним для українських студентів і викладачів журналістських спеціальностей.

Масові комунікації. Автор: Квіт Сергій.

Рік видання: 2008. Ціна 25 грн.

 

Підручник зосереджується на дослідженнях цієї галузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, українським медіареформам, журналістській освіті, новим медіям, ґлобалізаційним явищам. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, Центру медіареформ, проєктам співпраці з Лідським Університетом (Велика Британія) та Університетом Огайо (США). Підручник призначений для студентів ВНЗ за спеціальностями «журналістика», «соціологія», «політологія», експертів і дослідників медій.

Історія журналістики (XVII-XX ст.) Автор: Срібняк Ігор

Рік видання: 2013. Ціна 60 грн.

 

У книзі відтворено основні етапи розвитку журналістики в провідних країнах світу та України, особливості становлення та функціонування періодичних видань провідних країн світу. Розглянуто різні аспекти діяльності національних недійних систем у ХХ ст., простежено процес виникнення кількох найбільших інформаційних агенцій. Розкрито особливості впливу ЗМІ на перебіг суспільно-політичних подій у різних країнах світу в XVII–XX ст.

 Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто вивчає історію журналістики та газетно-журнальної періодики

Дифузія інновацій. Автор: Роджерс Еверетт

Рік видання: 2009. Ціна 50 грн.

 

Класичну працю одного з провідних дослідників інновацій присвячено широкому колу питань, пов'язаних із поширенням нових ідей у суспільстві: від історії становлення цього міждисциплінарного напряму до закономірностей прийняття індивідуальних рішень і впровадження інновацій в організаціях. Автор також розглядає складники й етапи процесу дифузії інновацій, роль агентів змін та критичної маси, різноманітні типи, властивості й наслідки інновацій, наводить численні конкретні приклади впровадження інновацій у життя. Дослідник подає широке потрактування дифузії інновацій, розуміючи під нею різновид соціальної зміни.

 Позаяк дифузія інновацій - це міждисциплінарний напрям длослідження, книга буде корисною представникам різних соціальних наук, зокрема соціологам, дослідникам комунікації та ЗМІ, економістам, культурологам, історикам та ін., а також усім, хто цікавиться процесами змін у суспільстві.

Телевізійна журналістика. Автор: Яковець Анатолій

Рік видання: 2010. Ціна 35 грн.

 

Підручник ставить за мету розкрити концептуально-теоретичні засади функціонування телевізійної журналістики у системі ЗМІК. Новітню телевізійну журналістику в Україні не можна уявити поза тлумаченням соціальної дійсності, поза оцінкою і прогнозом, поза коментуванням подій та явищ суспільного життя. Українська школа журналістики тяжіє до європейської, де без аналізу фактів, розкриття їх суті, виявлення їх причинно-наслідкових взаємозв’язків – не можна вважати нормальним життя громадян. Аналітичність журналістики є виразом її сутності як певної форми відображення об’єктивної і реальної дійсності. Видання розраховане на студентів відділень міжнародної інформації та тих, хто цікавиться телебаченням.