ПАВЛО ТЕТЕРЯ

Газін В. В.

(Гетьмани України та їхня доба).

Ціна: 38.00 грн.

Київ: Арій, 2013, 224  c.

 

       Опрацювавши чимало джерел та історичної літератури автор подає власне бачення соціально-політичного портрета українського гетьмана Павла Тетері (1663-1665), аналізує основні напрями його внутрішньої та зовнішньої політики, наголошуючи на зусиллях поміняти козацьку україну, яка зазнала трагічного розколу1663 р. Діяльність Павла Тетері й досі недостатньо висвітлена в історіографії, а тому існують серйозні проблеми в дослідженні політичних процесів в Українській державі 60-х років ХVІІ ст. На жаль, оцінки політики гетьмана, зроблені в наукових студіях, відрізняються своєю популярністю. Саме й це зумовило необхідність створення книги, яка стала підсумком тривалої роботи автора над цією темою.

       Видання розраховане на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, усіх тих, хто цікавиться історією України. 

 

ЗМІСТ

Вступ

Шлях до влади

Тіньове гетьманство

Перші спроби реалізації політичної програми і перші невдачі

Ніжинська трагедія

Із надією обєднання козацької України силами польського короля і кримського хана

Провал походу на Лівобережжя

Початок повстання 16641665 рр.

Завершальний період повстання (січень-червень 1665 р.). Крах політичного курсу Павла Тетері

Висновки

 

Список використаних джерел і літератури