Виктория Лысенко, Анна Руденко, Анна Тузова

Интернет-торговля: организация и учет»

Видавництво «Фактор»

 Аннотация (короткая)

 

Данная книга освещает особенности создания и функционирования интернет-магазинов. Рассмотрены нюансы реализации товаров, а именно уделено внимание особенностям заключения договоров при торговле в интернете, способы оплаты и доставки товаров. Описаны особенности осуществления интернет-торговли в сфере ВЭД. В книге приведено большое количество практических примеров. Также рассмотрены случаи привлечения субъектов хозяйственной деятельности к ответственности за нарушения при осуществлении интернет-торговли.

Для руководителей и бухгалтеров предприятий, а также широкого круга читателей.

 

 

Анотація для Фактор-маркету

 

На сьогодні інтернет став невід'ємною частиною життя багатьох людей, він використовується для ділових комунікацій, пошуку потрібної інформації, купівлі товарів і послуг для розваг а також ця книга висвітлює особливості створення та функціонування інтернет-магазинів. У цьому виданні порушено питання створення суб'єкта господарювання, який має намір займатися інтернет-торгівлею, а також отримання ним необхідних дозвільних документів.

Зрозуміло, процес створення інтернет-магазину — це серйозний крок, пов'язаний з безліччю маркетингових і технічних питань, що вимагають систематичного підходу та професійного рішення. Одночасно вважаємо за необхідне підкреслити, що викладення матеріалу в цій книзі цілком і повністю орієнтовано на спеціалізацію нашого видавництва. Інакше кажучи, усі нюанси створення та функціонування такого магазину розглянуто з точки зору відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Тому поза уваги доведеться залишити обговорення подробиць web-дизайну інтернет-магазину і нюансів його програмної реалізації, які стосуються IT-проблематики.

Крім того, у цьому виданні розглянуто нюанси реалізації товарів через інтернет-магазини. А саме приділено увагу особливостям укладення договорів з покупцями, способам оплати та доставки товарів. Описано особливості здійснення інтернет-торгівлі у сфері ЗЕД. Усі розділи супроводжуються практичними прикладами. Також розглянуто випадки притягнення суб'єктів господарської діяльності до відповідальності за порушення під час здійснення интренет-торгівлі.

У кожному розділі книги наведено методологію бухгалтерського та податкового обліку, крім того, на конкретних практичних прикладах продемонстровано порядок обліку операцій при здійсненні інтернет-торгівлі. Бухгалтерські проводки з описом змісту господарських операцій наведено в таблицях, де паралельно з відображенням сум на рахунках бухгалтерського обліку наводиться їх податковий облік

Для керівників і бухгалтерів підприємств, а також широкого кола читачів.

 

Содержание

 

Введение

1. Основы деятельности

1.1. Понятие интернет-торговли

1.2. Особенности осуществления деятельности в сфере интернет-торговли

1.3. Защита персональных данных

2. Создание интернет-магазина

2.1. Подготовка сайта для интернет-магазина

2.2. Право интеллектуальной собственности на сайт

2.3. Размещение интернет-магазина и регистрация доменного имени

2.4. Реклама и продвижение сайта

3. Организация расчетов

3.1. Наличные расчеты

3.1.1. Оплата наличными при доставке

3.1.2. Оплата наложенным платежом в отделении связи

3.2. Безналичные расчеты

3.2.1. Оплата с текущего счета

3.2.2. Оплата банковской картой

3.2.3. Оплата платежным поручением

3.3. Электронные платежи (электронные деньги)

4. Договоры

4.1. Особенности заключения договоров в сфере Интернет-торговли

4.2. Электронная цифровая подпись

4.3. Отдельные виды договоров

4.3.1. Договор купли-продажи

4.3.2. Договор поставки

4.3.3. Договор комиссии

4.3.4. Договор консигнации

5. Продажа товаров через Интернет

5.1. Организация продажи через Интернет

5.2. Доставка товаров

5.3. Гарантийные обязательства

5.4. Возврат товаров и предоплаты

5.5. Права потребителей

6. Деятельность в сфере ВЭД

6.1. Организация ВЭД-операций

6.2. Учет внешнеэкономических операций

6.2.1. Общие правила учета внешнеэкономических операций

6.2.2. Импорт товаров и покупка валюты

6.2.3. Экспорт товаров и продажа валюты

6.2.4. Операции по договорам комиссии в сфере ВЭД

6.3. Единоналожник и ВЭД

6.4. Правовые нюансы возврата товаров или предоплаты в ВЭД

7. Ответственность

7.1. Ответственность за нарушение прав потребителей

7.2. Ответственность за нарушение налогового законодательства

7.3. Ответственность за нарушение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании

7.4. Ответственность за нарушение законодательства о сертификации

7.5. Ответственность за нарушение в сфере ценообразования

7.6. Ответственность за нарушения в сфере ВЭД

7.7. Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных

Приложение 1. Правила продажи товаров по заказу и вне торговых или офисных помещений, утвержденные приказом Министерства экономики Украины от 19.04.2007 г. № 103